Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi,

Ýürekden söýmäge derek?

Aýralyga dözäýjekmi,

«Bagyşla» diýmäge derek?

 

Ejiz başym salyp gowga,

Uçup gidäýjekmi gaýra?!

Meňzeýip güýzdäki durna,

Ýazlara uýmaga derek.

 

Eýläp bagrym dilim-dilim,

Soldurjakmy söýgi gülün?!

Gazaply aňzak gyş deýin,

Gün kimin çoýmaga derek.

 

 

Ýakyp ýörjekmi sen oda,

Yşkda-da bar  ahyr kada,

Öwrüljekmi ýedi ýada,

Ýakynyň saýmaga derek?!

 

Seret, ýalňyzlykda galdym,

Şygrymda bezärdim adyň,

Aldyň ylhamymyň badyn,

Setirim ýaýmaga derek!

 

Ökünersiň aýrylanňa,

Gideniňe gaýralygna,

Gol berenňe aýralyga,

Daşymda gaýmaga derek!

Altyngözel Amanmämmedowa,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň syýahatçylyk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

 

 

 

Rastgele Haberler

ŞİÖ Genel Sekreteri’ne Türkmenistan’a davet

Ocak 11, 2020 - 11:52 AM
Türkmenistan’ın Çin nezdindeki Büyükelçisi Parahat Durdıyev, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Norov ile bir araya geldi. ŞİÖ Basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkmen Büyükelçi ŞİÖ Genel Sekreteri Norov’a Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Türkmenistan’ın Tarafsızlığı’nın 25.yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek Uluslararası Konferans için davet mektubunu iletti.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *