Mekdep ýyllary: ilkinji söýgim

Gadam basyp, ýaňy juwan ýaşymda,

Görüpdim Jereni, mekdep ýyllary,

Oýa batyp, her göremde gaşymda,

Söýüpdim şol günler, mekdep ýyllary.

 

Düýşümde sen, huşumda sen, aňymda,

Ýaşajyk kalbymda, söýgi badynda,

Söýgiň nämedigin, bilmän ýaşymda,

Şol wagt uçrapdyryn, mekdep ýyllary.

 

Daň atmanka, görjek bolup barýadym,

Okuwdan soň, garawullap gelýädim,

Duş geleňde, aljyrapjyk dymýadym,

Wah ýüregim laldy, mekdep ýyllary.

 

Bilbil bolup, saýrajakdym bagyňda,

Söýýän diýip, gygyrjakdym ýanyňda,

Aýym bolup, gezmelidiň ýanymda,

Ýüregme köz basdyň, mekdep ýyllary.

 

Gülüm diýsem, aýym diýsem gelmediň,

Söýdiňmi ýar, hiç ony men bilmedim,

Ýazlarym, ýaz ýaly, duýup bilmedim,

Ykbal aýra saldy, mekdep ýyllary.

 

Gözel gördüm, sen deý näzli görmedim,

Söýgi ýaman, ýürek gitdi bermediň,

Ilmyrat-sözlener, meňki bolmadyň,

Ilkinji söýgimdiň, mekdep ýyllary.

Annasähedow Ilmyrat

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

Rastgele Haberler

Türkmen Lider, video-konferanslı çalışma toplantısı gerçekleştirdi

Ocak 14, 2020 - 6:48 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, vilayet valileri ve Aşkabat Belediye Başkanı’nın katılımıyla video-konferans eşliğinde çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Tolantıda, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması, mevsimlik tarım işlerinin ilerlemesi konuları görüşüldü.
Daha fazla oku

Türkmenistan ile Euronews arasında işbirliği

Ocak 22, 2020 - 5:06 PM
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa'nın çok dilli haber kanalı Euronews ile işbirliği konuları görüşüldü. Euronews Haber Kanalı İcra Komitesi Üyesi ve İş Geliştirme İcra Kurulu Başkanı Roland Nikolaou ile yapılan görüşmede,
Daha fazla oku

Karakum çölüne Güneş paneli kuruldu

Ocak 16, 2020 - 5:15 PM
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkmenistan’ın Karakum çölündeki 3 köyüne Güneş panelleri kuruldu. Sözkonusu proje, Devlet Su Kaynakları Komitesi ve Küresel Çevre Fonu’nun desteğiyle yürütülen bir pilot proje oldu.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *