Materiýa zähmet

Materiýa bu zähmetdir. Tutuş ynsanyýetiň ýaşaýyş ulgamy iki topara bölünýär. Materiýa zähmet ulgamy aň ruhuýet ulgamy. Bütin adamzat üçin materiýa zähmet çekmekden ybaratdyr. Materiýa zähmet bu müşginlikdir ýagny kynçylykdyr. Aň ruhuýet bolsa ony aňsatlyga öwüriji güýçdir. Biz indiden beýläk materiýa zähmet diýen taglymaty ulanarys. Çünki pikir edip otursak hakykatdanam materiýa başyndan aýagyna çenli zähmetdir. Barlyk hereketdir, hereketdedir. Her bir adam barlyga gatnaşmak üçin hökman zähmet çekmelidir. Onuň ýönekeýje mysaly şeýle. Ähli ynsan ölünçä, ölmezlik üçin nähilidigine garamazdan zähmet çekýär. Bu bolsa öz gezeginde barlygyň zähmetden ybaratdygyny aňlatýar. Şol çekilýän zähmeti aňsatlaşdyrmak bolsa ikinji ulgamyň aň ruhuýetiň üstüne düşýär.

Aşyr Gurbangeldiýew

Balkan welaýatynyň Serdar şäheri

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Rastgele Haberler

İran Türkmenistan’a yeni büyükelçi atadı

Ocak 9, 2020 - 7:29 PM
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran’ın yeni atanan Büyükelçisi Golam Abbas Arbab Hales ile görüştü. Görüşmede, İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanı’na güven mektubunun nüshasını takdim etti.
Daha fazla oku

Geçmişden geljege üstünligiň hekaýalary

Ocak 16, 2020 - 1:16 PM
Birnäçe motiwasion kitaplaryň awtory, bank işgäri Timuçin Fyndygyň üstünligiň hekaýalary baradaky kitabynda meşhur adamlaryň üstünliklerinden, meşhur liderlerden maslahatlar, gadymdan gelýän öwüt beriji tymsallar, bagtly ynsanlaryň bagtyň syry baradaky garaýyşlary beýan edilýär. Kitap okyjyda adamlara we
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *