Dünýäniň iň gymmatbaha sport brendleri

Bu barada «Forbes» neşiri habar berdi. Onda ýazylmagyna görä, «Nike» häzirki wagtda dünýäniň iň gymmat sport brendidir. Onuň bahasy 36,8 milliard dollara ýetýär.

Sanawyň ilkinji 10-lugyna ABŞ-nyň kabel arkaly görkezilýän sport teleýaýlymy bolan ESPN (bahasy 13 milliard dollar), «Adidas» (11,2 milliard dollar), «PepsiCo» kompaniýasynyň izonotik içgilerini öndürýän «Gatorade» markasy (6,7 milliard dollar), Beýik Britaniýanyň we Irlandiýanyň bilelikdäki «Sky Sports» teleýaýlymy (4,4 milliard dollar), «Puma» (4 milliard dollar), «Under Armour» (3,5 milliard dollar), UFC başa-baş göreş çempionaty (2,4 milliard dollar), «YES Network» (1,5 milliard dollar) we «Reebok» (800 million dollar) girýär.

2019-njy ýylyň jemleri boýunça dünýäniň iň gymmat bahaly sport wakalarynyň arasynda Amerikanyň futbol möwsümi birinji orny eýeledi. Muňa ýurduň Naýbaşy kubogy ugrundaky duuşyk hem girýär. Çempionatdan we aýgytlaýjy duşuşykdan alnan girdeji şu ýyl 780 million dollara ýetdi.

Bu sanawyň ilkinji dörtlügine 2018-nji ýylda Russiýada geçirilen futbol boýunça dünýä çempionaty hem girizilipdir. Neşiriň ýazmagyna görä, Russiýa 2014-nji ýylda Braziliýanyň gazananyndan 27,7 göterim artyk girdeji aldy. Şeýlelikde, Dünýä çempionaty ― 2018-iň Russiýa getiren peýdasy 282 million dollara ýetdi.

Rastgele Haberler

Russiýa daşky dünýä bilen arasyny bir günlük üzer

Şubat 15, 2019 - 12:19 AM
Russiýada daşky dünýäden garaşsyz kommunikasiýa mümkinçiliklerini göz ýetirip bilmek bilen interneti bir günüň dowamynda kesmegi meýilleşdirýär. Şeýlelikde, şol gün 110 million adam internetden peýdalanyp bilmez. Şol gün ýerli internet binýady bolan Runet synag ediler. Bu synag bolsa onuň mümkinçiliklerini kesgitlemäge ýardam berer.
Daha fazla oku

Toý

Kasım 11, 2019 - 6:10 PM
Bu gün iň gowy dostumyň toýy. Goşa gumry ýaly bolup oturan ýaşlary görmäge göz gerekdi. Goşar sagadymyň aşagyndaky ýara yzyny sypalap,toý tutup oturan ýaş juwanlar bilen baglanyşykly bolan wakany ýatlaman durup bilmedim.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *