Türkmenistan Bakanlar Kurulu: Ekonomide istikrarlı büyüme

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov genişletilmiş  Bakanlar Kurulu ve Anayasa Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Ocak-Eylül aylarının ekonomik verilerinin ele alındığı toplantıda, bazı atamalar gerçekleştirildi. Toplantıya, vilayet valileri, gazete editörleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt yetkilileri davet edildi.

BAKANLAR KURULU’NA ATAMA

Türkmen Lider, Bakanlar Kurulu’na atamalar ile başladı. İlk olarak geçtiğimiz günlerde sanayi ve haberleşmeden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı görevinden alınarak, İçişleri Bakanı görevine atanan Mammethan Çakıyev’e Polis teşkilatının Tümgeneral rütbesi verildi.

Ardından sanayi ve haberleşmeden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı görevine Sanayi ve Haberleşme Bakanlığı Türkmenİletişim Ajansı Başkanı Bayramgeldi Övezov atandı. Türkmenİletişim Ajansı Başkanı görevine ise Sanayi ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Hacimurat Hudayguliyev atandı.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nda Türkmen Atları Birliği Başkanı görevine Ahmet Berdiyev, onun yardımcılığı görevine Dövletgeldi Baylıyev atandı.

Türkmen Lider, yeni atanan yetkililere görevine başarılar dileyerek, özellikle Türkmen Atları Birliği Başkanı’na yerel at yetiştiriciliği sektörünün sistematik ve bilimsel olarak geliştirmesi için gerekli tüm önlemleri almasını istedi.

ANMA GÜNÜ İÇİN DİNLENME

Türkmenistan Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu genişletilmiş toplantısında imzaladığı Ferman ile, 6 Ekim tarihinde gerçekleşmekte olan Anma günü bu sene Pazar gününe denk geldiği için Pazar günündeki tatil gününü Pazartesi gününe aktardı. Buna göre, Türkmenistan’da 6-7 Ekim 2019 tarihlerinde hukuki statüsüne bakılmaksızın tüm kurumlarda çalışılmayan günler olacak.

Pazar günü ülkede Anma günü düzenlenecek. Bugün ülkenin bağımsızlığı için savaşan insanların ve 6 Ekim 1948 tarihinde gerçekleşen şiddetli depremde vefat eden insanlar saygıyla anılacak.

OCAK-EYLÜL AYLARINDA EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE 6,3

Ardından ekonomi ve maliyeden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Goçmurat Muradov, 2019 yılının 9 ayındaki ekonomik göstergeler hakkında bilgi verdi.

Söz konusu dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyüme oranı yüzde 6,3 oranına ulaştı. 2018 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında bütün bakanlıklar ve kurumlar tarafından yapılan üretim yüzde 6,9 oranında arttı.

Ocak-Eylül aylarında özel sektörün GSYİH’daki payı yüzde 65,7 oranına ulaştı. Perakende ticaret cirosunun hacmi, 2018'deki aynı döneme göre yüzde 19,1 oranında artmıştır. Dış ticarette de yüzde 2,8'lik büyüme gözlemlendi.

2019 yılının başından beri üretim ve sosyal amaçlı tesislerin inşası devam etmektedir. Bu dönemde 27,3 milyar manatlık bir yatırım gerçekleştirildi.

2019-2025 Sosyo-Kalkınma Programı kapsamında yeniden inşa edilecek ve yenilenecek 242 tesisin 9’undna inşaat işleri tamamlandı, 107’sinde inşaat çalışmaları devam ediyor, geri kalanı ise proje aşamasında.

Türkmen Lider, 2020 yılı bütçesinin hazırlık çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Yeni yılın bütçesinde emekli, memur maaşları, öğrenci bursları ve yardım paralarına zam yapılması, her bir ilçe ve kentte konut inşası için kaynak ayrılmasına dikkat edilmesini istedi.

TÜRKMENİSTAN HEYETİNİN NEW YORK ZİYARETİ

Toplantıda, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, BM Genel Kurulu’nun 74.oturumu için New York’a gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgi verdi.

Türkmen heyeti, BM Genel Kurulu’nda güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğini sağlamak ve Türkmen Lideri’nin bu alanlarda yapıcı inisiyatiflerini ileri sürdü. Ziyaret çerçevesinde Türkmen heyeti BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. BM Genel Sekreteri’ne 2020 yılında Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı’nın 25.yıldönümü için düzenlenecek Uluslararası Konferans için Türkmen Lideri’nin davetiyesi takdim edildi.

Türkmen tarafının bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkısının önemini vurgulayan BM Genel Sekreteri, küresel gündemdeki acil sorunları çözme amaçlı Türkmen Lideri’nin girişimlerini takdir etti.

TÜRKMEN LİDERİN DEĞERLENDİRMESİ

Türkmen Lider, Ocak-Eylül aylarındaki ekonomik gelişmelerden memnun olduğunu kaydederek, Kalkınma Programı kapsamında sosyal-ekonomik alanlarda büyük miktarlarda yatırımların yapıldığını ifade etti. 30 milyar manat civarında yatırımların yapıldığını söyleyen Devlet Başkanı, ulusal ve uluslararası çapta projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Bu süre zarfında 10 milyar manat tutarında 79 dev tesisin inşa edildiğini, bir milyon metrekare konut, otel, dinlenme tesisleri, hastaneler, okul, kreş ve diğer tesislerin hizmete açıldığını belirtti.

Günümüzde 34 milyar dolar tutarında 2 bin civarında dev tesislerin inşasının devam ettiğini belirten Devlet Başkanı, petrol ve doğalgaz sahalarının araştırılması, boru hattı inşası, spor tesislerinin, otoban, köprü ve havaalanı gibi tesislerin inşasının sürdürüldüğünü belirtti.

Yurtdışından ürün ithalatını azaltmak için yapılan çalışmalar sonucunda ihracatta yüzde 7,5 oranında bir büyüme, ithalatta ise yüzde 5 oranında bir azalma yaşandığını ifade etti.

ANAYASA KOMİSYONU’NUN İLK TOPLANTISI

Daha sonra Türkmen Lider, Türkmenistan Anayasasına değişiklik ve ilavelerin yapılmasına yönelik tekliflerin geliştirilmesi ve değerlendirmesi için çalışma yapacak olan Anayasa Komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Halk Maslahatı toplantısında yaptığı konuşmada daha önce belirttiği gibi, dünyadaki ekonomik ve politik durumun hızla değiştiğini vurgulayan Devlet Başkanı, bu bağlamda, devlet kurumları ve idareleri dahil olmak üzere hükümetin faaliyetlerinin tutarlı bir modernizasyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu nedenle, devletin şu anki ve gelecekteki gelişiminin kilit alanlarının uluslararası deneyimler dikkate alınarak Anayasa’da yansıtılmasının önemine değindi.

Türkmenistan Meclisi’nin çift kanatlı olması için yapılan Anayasa Komisyonu toplantısında, Meclis Başkanı Gülşat Mammedova Anayasa Komisyonu Başkan Yardımcılığını yürütmesi konusunda karar alındı. Anayasa Komisyonu, Meclis, Bakanlar Kurulu, bakanlıklar, kamu kurumları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetim ve vatandaşlar ile sıkı işbirliğinde olacak.

Başlıca görevi, Türkmenistan Anayasası'nın ilgili maddelerine getirilecek değişiklik ve ilaveler hazırlamaktır. Bu bağlamda Komisyon, çift kanatlı Meclis’in haklarını, görevlerini ve yetkilerini, görev koşullarını kesin olarak belirleyecek.  Devlet Başkanı, bu komisyonun çalışmalarının her alanda eksiksiz yürütülmesi için devlet yetkililerine görevler verdi.

Rastgele Haberler

Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Kuruldu

Ocak 30, 2019 - 10:04 AM
• Türkmenistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı ile Çevre Koruma ve Arazi Kaynakları Devlet Komitesi birleştirilerek, Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı kuruldu. • Ülkedeki su kaynaklarının kullanılması, halkın içme suyu ihtiyacının giderilmesi için yeni bir komite kuruldu. Bu da, Devlet Su Yönetimi Komitesi oldu.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *