Türkmenistan’da Güney Kore haftası

Güney Kore’nin Aşkabat Büyükelçiliği ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Kore Haftası, iki ülke arasındaki kültürel münasebetlerin pekiştirilmesi adına önemli bir etkinliktir. Türkmenistan ile Güney Kore münasebetleri her alanda geliştirmektedir. Üst düzey ziyaretler, hükümetler arası görüşmeler yanı sıra Türkmen-Kore diyaloğunun önemli bir parçası olan kültürel ilişkiler de geliştirilmektedir.

Bu bağlamda, Kore Cumhuriyeti ile Orta Asya ülkeleri arasındaki Dostluk Derneği bu anlamda önemli faaliyetler bulunmaktadır.

Bu sene Nisan ayında Türkmenistan’ı ziyaret eden Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın Aşkabat görüşmelerinde Türkmenistan Hükümetleri ile Kore Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve İnsani Alanda İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

Ülkeler arasındaki kültürel münasebetlerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Kore Haftası kapsamında Güney Kore’den kültür heyeti geldi. Bu etkinlik kapsamında geleneksel Kore kıyafeti olan Hanbok gösterildi.

Hanbok cepleri olmayan canlı renkli ve sade çizgiler ile karakterizedir. Hanbok 1900'lü yıllara kadar günlük bir giysi olup günümüzde genellikle düğün, cenaze ve doğum günü gibi özel günlerde kullanılmaktadır. Bazı kırsal kesimde halen günlük giysi olarak da kullanılmaktadır.

Ayrıca, bu gösteride etkinliğe katılan konuklara da hanbok kıyafetini giyme imkanı sunuldu.  

Kore Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi Kore filmleri Aşkabat sinema salonlarında gösterime girdi.

Rastgele Haberler

Dılı bolmaýan Laldyr, emma Lalyň hem Dılı Bardyr

Ocak 10, 2020 - 2:17 AM
Dilsiz hiç zat ýokdur. Durmuş, ýaşaýyş diliň esasynda gurlandyr. Ylymy-da, medeniyeti-de, sungaty-da dilsiz göz öňüne getirip bolmaýar. Dil bilen baglanyşygy, gatnaşygy bolmaýan ylym-da ýokdur. Galyberse-de, dilimiz bütin ylymlar bilen özara arabaglanyşykdadyr. Matematikaçylar özüniň dilini güýjini simwollardan, sifrlerden,
Daha fazla oku

Adamyň özüne görä

Ocak 21, 2020 - 10:58 AM
Garry adam dynç alşa çykdy we bir kollejiň töwereginden öý tutundy. Ilkibaşda rahat we asuda ýaşanam bolsa, güýzüň gelmegi bilen okuw ýyly başlandy.
Daha fazla oku

Ýürekden çykýan owazlar : Begenç Hojaýew

Ocak 14, 2020 - 1:36 PM
Bary-ýogy üç harpdan ybarat bolan «saz» diýen ajaýyp sözde, ählimiziň köňlümizi awlap, dünýämize joşgun eçilýän ýaz ýaly ýakym bar. Zehinli kompozitorlar döredýän şirin owazly sazlary bilen ýürekleri nepis duýgulara besleýär. Şeýle zehinleriň biri hem, Magtymguly adyndaky milli sazly-drama
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *