Uçarda «MacBook Pro» gadagan

ABŞ-nyň raýat awiasiasiýasy federal edarasy awiakompaniýalara uçara «Apple» kompaniýasy tarapyndan 2015 ― 2017-nji ýyllar aralygynda öndürilen «MacBook Pro» noutbuklaryny alyp münmegi gadagan etdi.

Bu kararyň esasy sebäbi bu kompýuterleriň käbir modelleriniň batareýasynyň aşa gyzýandygy we onuň partlamak howpunyň güýçlüdigi bilen esaslandyrylýar.

Bu babatynda federal edara (FAA) tarapyndan ýörite düşündiriş hem berildi. Onda aýdylyşy ýaly, FAA «Apple» kompaniýasynyň käbir «MacBook Pro»-laryny baterýalarynyň aşa gyzýandygy sebäpli ABŞ-nyň çäklerindäki uçarlara almagy gadagan edýär we «Apple» kompaniýasyna iň ýakyn geljekde bu ýagdaýyň çözgüdini gözlemegi maslahat berýär.

Rastgele Haberler

Suwuň astyndaky gadymy medeniýet

6, 2019 - 11:46 PM
Beýik Britaniýanyň Bredford uniwersitetiniň alymlary Demirgazyk deňziniň düýbünden gadymy mezolit döwrüne degişli ýaşaýyşyň galyndylaryny tapdylar. Toparyň işlän döwründe gadymy galyndylaryň uly toplumyna gabat gelindi. Olaryň köpüsi daşa öwrülip gidipdir. Dünýä metbugatynda ýaşy millionlarça ýyla
Daha fazla oku

Berlin’de Türkmen-Alman İş Forumu

Şubat 14, 2019 - 11:41 PM
Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkmenistan-Almanya İş Forumu düzenlendi. Deutsche Bank AG bankasının binasında yapılan foruma, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Federal Ekonomi, Enerji, Tarım Bakanlıkları temsilcileri, Alman Uluslararası İşbirliği Cemiyeti, Doğu Avrupa Girişimciliği Teşvik Derneği, Orta Asya'da Alman Ekonomisi Temsilciliği, Almanya Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya'nın
Daha fazla oku

Halkara gaz söwdasy :2019

12, 2019 - 1:26 AM
Geçen ýyl tebigy gazyň halkara söwdasynda hem ösüşli ýyl boldy. Bugün halk köpçüligine ýetirilen “BP Statistical Review of World Energy 2019” maglumatnamasynda bellenişine görä, geçen ýyl 1 trillion kubmetre ýakyn möçberde tebigy gaz halkara söwdanyň elementi boldy. Şonda,
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *