Müň üstünligiň bir şowsuzlygy

Golliwudyň dünýä belli ýyldyzy Leonardo Di Kaprionyň dürli filmlerde döreden keşplerine siz hem uly söýgi bilen tomaşa edensiňiz. «Titanikden» soň has uly şöhrata eýe bolan aktýor, aslynda, käbir döreden keşplerini halanok. Eýsem ol haýsy filmdäki keşbini halamaýarka?

Bu sowala aktýoryň özi jogap berdi. Metbugata beren interwýusynda ol «Dons Plam» çaýhanasy» filminde döreden keşbini halamaýandygyny aýtdy. Aktýoryň ýaşlyk ýyllarynda, heniz tejribesizkä döreden bu keşbinde, onuň pikirine görä, tejribesizlik öz ýüzüni doly görkezipdir.

― Men bu keşbe bary-ýogy bir gije taýýarlandym. Onda-da ony öz başardygymdan döretmäge çalyşdym ― diýip, aktýor film barada gürrüň berýär.

Ýeri gelende aýtsak, bu film 1995 ― 1996-njy ýyllarda surata düşürildi. Şol wagt Di Kaprio 21 ýaşyndady.

Rastgele Haberler

Türkmenistan ECO 93 benzinli ilk ülke

29, 2019 - 11:44 AM
Danimarka’nın Haldor Topsoe şirketini TİGAZ teknolojili GTG (Gas to Gasoline) projesi, dünyada ilk olarak Türkmenistan’da hayata geçirildi. Doğalgazdan direk benzin üreten tesis, Türk ve Japon ortaklığı ile gerçekleştirildi. 1,7 milyar dolarlık bir yatırım ile 1 milyar 785 milyon metreküp doğalgaz işlenerek, 600 bin ton ECO 93 marka benzin, 12 bin ton dizel yakıtı ve 115 bin ton sıvılaştırılmış gaz üretilecek.
Daha fazla oku

Безрамочный смартфон от Samsung

Mart 27, 2019 - 11:11 PM
Инсайдеры информируют, новый Galaxy A90 станет первым настоящим безрамочным смартфоном от Samsung. Компания готовится уже в ближайшем будущем провести презентацию гаджета, выделяющегося этим параметром на фоне других устройств от
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *