AB, Türkmenistan ile yakın işbirliğini hedefliyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den Türkmenistan Devlet Başkanı’na gönderdiği teşekkür mektubunda, Türkmenistan ile yakın işbirliği yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Uluslararası ilişkilerimizi birbirine bağlayan bağlar, modern tarihte her zamankinden daha fazla karşı karşıya kaldığımız birçok küresel zorluktan etkilenir. Görev sürem boyunca, Avrupa'nın bu küresel süreçlere karşı sorumlu tutumu kavramını güçlendirmek için çaba sarf etmesini istiyorum.” diye konuşan AB Komisyon Başkanı, ayrıca, Avrupa Birliği ile Türkmenistan arasında daha yakın işbirliğine katkıda bulunmayı umduğunu da dile getirdi.

Türkmenistan'ın doğal gaz rezervleri bakımından dünyada dördüncü ve ülkenin güneyinde bulunan Galkınış sahası İran'daki Güney Pars'tan sonra en büyük ikinci gaz sahasıdır. Bu nedenle, Türkmenistan Avrupa Birliği’nin özellikle enerji tüketimi açısından önemli bir ülkedir.

Avrupa Birliği ve Türkmenistan, Türkmen enerji kaynaklarını Avrupa pazarına getirme olasılığını uzun zamandır araştırıyor. Trans Hazar projesi, AB’nin Güney Gaz Koridoru projesinin bir parçası olarak hayata geçirilebilinir.

Rastgele Haberler

21-nji mart: Bag ekmek boýunça ählihalk ýowary

Mart 2, 2019 - 11:49 PM
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda çykaran 1136-njy Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzda 2019-
Daha fazla oku

Ýeňijilere baýraklar gowşuryldy

Nisan 4, 2019 - 11:33 PM
“Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara žurnallarynyň hem-de “Türkmen sporty” gazetiniň bilelikde žurnalistleriň arasynda geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri kesgilenildi.
Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 04.03.2019

Mart 4, 2019 - 11:42 AM
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty», (TDH). 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport ygtyýarlylyk we ruhubelentlik – beýik maksatlara ýetmegiň şertleri. Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk işleri bilen tanyşd
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *