Bakanlar Kurulu Toplandı : Enerji Fuarı yapılacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirdi.  Toplantıdan notlar :

  • BK Başkan yardımcısı M. Meredov, “Galkınış” gaz sahasında hayata geçirilmekte olan projeler hakkında bilgi verdi.  Bu saha öncelikle TAPI projesine gaz sağlayacaktır.
  • 12-14 Eylül 2019 tarihinde Türkmenistan Enerji sanayinin kalkınması konulu fuar ve konferans gerçekleşecek.
  • Türkmenabat kimya fabrikasında yeni teknolojili yeni tesis inşa edilecek ve bununla ilgili uluslararası ihale ilan edildi ve kazanan belirlendi. Bu tesisin yıllık kapasitesi 170 bin ton olacak.
  • 23-24 Eylül 2019 tarihinde Türkmenistan Bağımsızlık Fuarı yapılacak.
  • Türkmenistan’da “ Kore Haftalığı” gerçekleştirilecek.
  • Türkmen-Alman 8. Sağlık Forumu gerçekleştirilecek
  • Bağımsızlık Günü nedeniyle Madalya takdimi ve Altın Asır  yarışmasını kazananlara hediye takdimi 7 Eylül 2019 tarihinde Aşkabat’ta yapılacak
  •  4 Eylül 2019 tarihinden itibaren Buğday ekişi start alacak
  • Pamuk hasılatı 11 Eylülde start alacak
  • Türkmenistan BAE Dubay şehrinde Baş Konsolosluk açacak

Rastgele Haberler

Sözlerıň Ylmylyk we Göçmelık Güýjı Hakynda

Ocak 5, 2020 - 1:47 AM
Türk diliň güýji hakynda merhum türk alymy Prof. Dr. Doğan Aksan ýedi gezek ölçäp, (1987; 1990; 1993; 1997; 1998; 1999; 2001) anyk netijeleri alypdy. Biz hem tejribeli türk alymyndan ugur alyp, bu meselä tapawutly tarapdan çemeleşmekligi göz öňünde tutduk. Has dogrusy, bu makalada türkmen dilinde ulanýan sözlerimiziň şu
Daha fazla oku

Ýürekden çykýan owazlar : Begenç Hojaýew

Ocak 14, 2020 - 1:36 PM
Bary-ýogy üç harpdan ybarat bolan «saz» diýen ajaýyp sözde, ählimiziň köňlümizi awlap, dünýämize joşgun eçilýän ýaz ýaly ýakym bar. Zehinli kompozitorlar döredýän şirin owazly sazlary bilen ýürekleri nepis duýgulara besleýär. Şeýle zehinleriň biri hem, Magtymguly adyndaky milli sazly-drama
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *