ARETİ Başkanına Türkmenistan’da görev

Türkmenistan Devlet Başkanı bugün ARETİ Başkanı İgor Makarov ve Türkmenistan Devlet Başkanlığı Petrol danışmanı Yagşıgeldi Kakayev ‘i kabul etti. ARETİ merkezi İsviçre’de bulunan petrol şirketidir. Türkmenistan Devlet Başkanının onay verilmesi ile İgor Makarov Türkmenistan Devlet Başkanlığı petrolden sorumlu danışmanlığında uzman-bilirkişi  görevine atandı.

Rastgele Haberler

Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň dabaralanmagy

Mayıs 11, 2019 - 9:08 PM
2019-njy ýylyň 7-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň Guramaçylyk mejlisiniň işiniň barşynda Türkmenistan onuň üç sany möhüm edarasyna: 2020-2022-nji ýyllar üçin Bütindünýä Azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşine, 2020-2024-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş Komissiýasyna we 2020-2023-nji ýyllar üçin Neşe serişdeleri boýunça Komissiýasyna saýlandy.
Daha fazla oku

15 ýyl uzak ýaşamak üçin

Mayıs 23, 2019 - 11:22 PM
Çalt-çaltdan ädimläp pyýada ýöremek, görlüp oturylsa, ynsan ömrüni 15 ýyl uzaldyp biljek eken. Muny Beýik Britaniýanyň Lester uniwersitetiniň alymlary ylmy tejribäniň üsti bilen subut etdiler.
Daha fazla oku

Bir kemsiz gan damarlary

Ocak 21, 2019 - 11:13 AM
Bilim dünýäsine nobatdaky hoş habar lukmançylyk ylmynyň alymlaryndan geldi. Olar lukmançylyk gaplarynda ynsan ömrüni köp dertden halas edip biljek kämil gan damarlaryny emele getirdiler.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *