Beýik Britaniýada okamak üçin talyp haky

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy şol ýurtda magistrlik okamak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryna talyp haky hödürleýär. Meşhur Chevening maksatnamasy çäklerinde magistrlik okamak üçin resminama kabul edişlik 5 Noýabr 2019 senesine çenli internet üsti bilen kabul edilýär.  Maksatnama 2020-2021-nji okuw döwri üçin ýerine ýetirilýär. Resminamalar www.chevening.org/apply sahypasyndan kabul edilýär. Doly maglumat almak üçin www.gov.uk/goverment/ukinturkmenistan sahypasyna ýüz tutup bilersiňiz.  Habarlaşmak üçin  Aşgabat şäheri. Ak Altyn myhmanhanasy, ofis edarasy, 3-nji gat. Telefon 993 12 36 34 62/ 63 / 64/65

 

Terjime hyzmatlary üçin

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

Aşgabat Ofis

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com   

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Türkmenabat Ofis

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

 

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *