Orta Asya’da elektrik enerji işbirliği

Orta Asya ülkeleri, elektrik üretim kapasitesinin geliştirilmesi için birleşik bir strateji geliştirmeyi planlamaktadır. Konuyla ilgili açıklamada Özbekistan basınında yer aldı.

Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Şerzod Hocayev basın toplantısında yaptığı açıklamasında, en zor zamanlarda bile, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Orta Asya ülkeleri tek bir kontrol altında çalıştığını, Taşkent'te bulunan Koordinasyon Merkezi’nin bulunduğunu ve bölgenin tüm ülkeleri ana hatlarıyla birbirine bağlanmakta olduğunu ifade etti.

Ona göre, Orta Asya devletlerinin elektrik enerjisi endüstrisi alanındaki işbirliğini başarılı bir şekilde geliştirmek için, bölge genelinde 2019 sonuna kadar kapasite geliştirme konusunda ortak bir strateji geliştirme olasılığını tartışmak üzere bir anlaşmaya varıldı.

Özbek yetkili, şu anda Özbekistan'ın tek bir enerji halkası çerçevesinde Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile aktif olarak çalıştığını ve zaman zaman Türkmenistan'ın bu sisteme katıldığını belirtti. Türkmenistan'ı enerji sektöründe bölgesel bir ortaklığa dahil etmenin önemini vurguladı. Bir dönemler bölgede yalnızca kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda bölgesel elektrik şebekesine fazla elektrik sağlayan tek ülke Türkmenistan olduğunu belirtti.

Aşkabat bu tür bir ortaklığın destekçisidir. Türkmen elektriği yabancı ülkelere veriliyor ve Türkmen elektrik mühendisleri bu kaynakları artırmak için çeşitli alanlarda elektrik hatları kuruyorlar. Örneğin, Afganistan'da. Bu, hem faydalı hem de Afgan halkının sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunuyor.

Türkmenistan’ın Orta Asya’daki tek bir enerji halkasının gelişimine tam olarak katılması, elektriğe ihtiyacı olan ülkelerin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *