«Ol bar!»

Ýakynda ABŞ-nyň Arizona ştatynda bolup geçen bu waka Tina Haýs atly bir zenan maşgala bilen bagly.

Dünýä metbugatynda bu barada ýazylan habarlarda aýdylyşy ýaly, ýürek keselli Tina ozal hem birnäçe ýola heläk bolmagyň bäri ýanyndan gaýdan eken. Bu ýagdaý ýene gaýtalanypdyr. «Tiz kömegiň» lukmanlary gelýänçä, adamsy elleri bilen ýüregini urdurmaga synyşypdyr. Lukmanlar gelip, bu iş tä hassahana barylýança dowam edipdir. Emeli dem, lukmançylygyň gazananlary ahyrsoňy netijesini berýär. 27 minutdan soňra Tina Haýsyň ýüregi gaýtadan urup başlaýar.

Özüne gelen zenan elýeterinde duran kagyza «Ol bar!» diýip ýazypdyr. Gapdalynda duran lukmanlar munuň sebäbini soranda bolsa, gözýaş bilen asmana nazar aýlapdyr.

 

Rastgele Haberler

Türkmenistan’dan Ukrayna’ya taziye

Ocak 10, 2020 - 10:21 AM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’ye İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesi nedeniyle taziye mesajını gönderdi.
Daha fazla oku

Türkmen Bılımınıň Gadym Bınýady – “Gut Hakda Bılım”

Ocak 18, 2020 - 10:23 PM
Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmek we dünýä derejesinde ýokary segitlere ýetirmek hem-de türkmen halkynyň ýaş neslini döwrebap ylym-bilimli etmek hakynda gije-gündiz alada edýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze galkynyşlar we özgerişler zamanynda ylym-bilime aýratyn üns berip, bu ugurda alnyp
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *