«Ol bar!»

Ýakynda ABŞ-nyň Arizona ştatynda bolup geçen bu waka Tina Haýs atly bir zenan maşgala bilen bagly.

Dünýä metbugatynda bu barada ýazylan habarlarda aýdylyşy ýaly, ýürek keselli Tina ozal hem birnäçe ýola heläk bolmagyň bäri ýanyndan gaýdan eken. Bu ýagdaý ýene gaýtalanypdyr. «Tiz kömegiň» lukmanlary gelýänçä, adamsy elleri bilen ýüregini urdurmaga synyşypdyr. Lukmanlar gelip, bu iş tä hassahana barylýança dowam edipdir. Emeli dem, lukmançylygyň gazananlary ahyrsoňy netijesini berýär. 27 minutdan soňra Tina Haýsyň ýüregi gaýtadan urup başlaýar.

Özüne gelen zenan elýeterinde duran kagyza «Ol bar!» diýip ýazypdyr. Gapdalynda duran lukmanlar munuň sebäbini soranda bolsa, gözýaş bilen asmana nazar aýlapdyr.

 

Rastgele Haberler

Türkmenistan, Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi toplantısında

Şubat 20, 2019 - 9:49 PM
Türkmenistan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi Bakanlar toplantısına katıldı. Toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Etkinlikte Güney Gaz Koridoruna katılan ülkelerin enerji bakanları ve Avrupa Bütçe ve İnsan Kaynakları Komiseri, Danışma Kurulu'nun eş başkanı Günther Oettinger gibi çeşitli yapıların temsilcileri de yer aldı.
Daha fazla oku

Bakanlar Kurulu: EXPO 2020 Fuarı’na hazırlık

Mart 17, 2019 - 11:14 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, video-konferans eşliğinde Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ülkenin iç ve dış gündemi değerlendirildi. 17-19 Mart tarihleri arasında Bahreyn Kralı’nın Türkmenistan’ı ziyaret edeceği açıklandı. Türkmenistan’ın EXPO 2020 Fuarı’na yaptığı hazırlıklar ele alındı.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *