«Ol bar!»

Ýakynda ABŞ-nyň Arizona ştatynda bolup geçen bu waka Tina Haýs atly bir zenan maşgala bilen bagly.

Dünýä metbugatynda bu barada ýazylan habarlarda aýdylyşy ýaly, ýürek keselli Tina ozal hem birnäçe ýola heläk bolmagyň bäri ýanyndan gaýdan eken. Bu ýagdaý ýene gaýtalanypdyr. «Tiz kömegiň» lukmanlary gelýänçä, adamsy elleri bilen ýüregini urdurmaga synyşypdyr. Lukmanlar gelip, bu iş tä hassahana barylýança dowam edipdir. Emeli dem, lukmançylygyň gazananlary ahyrsoňy netijesini berýär. 27 minutdan soňra Tina Haýsyň ýüregi gaýtadan urup başlaýar.

Özüne gelen zenan elýeterinde duran kagyza «Ol bar!» diýip ýazypdyr. Gapdalynda duran lukmanlar munuň sebäbini soranda bolsa, gözýaş bilen asmana nazar aýlapdyr.

 

Rastgele Haberler

Türkmen İhraç ürünleri : Borsadan Satın Alın

Şubat 4, 2018 - 11:17 PM
Türkmenistan’da son dönemde ihracata önem verilmekte olup, “Made in Turkmenistan” yazılı ürünler dünya piyasasında yerini almaktadır. Türkmenistan üretilen ürünlere yurt dışında büyük ilgi olup, bu ürünler genellikle Türkmenistan Devlet Hammadde ve Malzemeler Borsasında satılmaktadır. Borsada satılan ürünler genellikle, ABD dolarında satılan petrol, kimyasal, hafif
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *