Ýene 8 ýyldan Hindistan...

BMG Ýer ýüzüniň ilat sany barada 18-nji iýunda beren maglumatynda aýdylyşy ýaly, biziň sanymyz öňdäki 30 ýylyň dowamynda ýene 2 milliard adam köpelip, 9,7 milliarda ýetmegimiz mümkin. Asyryň ahyryna çenli bolsa Ýer ýüzünde 11 milliard adam ýaşar.

Soňky ýyllarda ynsan ömrüniň barha uzamagy we çagalaryň ozalkysyna görä az dogulmagy adamzat toplumynda garramak hadysasyny ýüze çykarýar. Has takygy, dünýäniň ýaşaýjylarynyň aglaba bölegini uly ýaşlylar emele getirýär. Mysal üçin, 1990-njy ýylda her ene ortaça 3,2 çagany dünýä getirýärdi. Häzir bolsa bu görkeziji 2,5-e düşdi. 2050-nji ýyla çenli ýene azalyp, 2,2-ä gelmegine garaşylýar.

Muňa garamazdan, dünýädeşlerimiziň sany barha artmak bilen. Bu artyş käbir döwletlerde has güýçlüdir. Demografik çaklamalaryň görkezmegine görä, 2050-nji ýylda dünýäniň ilatynyň ýarysy şu 9 döwletde ýaşaýar: Hindistan, Nigeriýa, Pakistan, Kongo, Efiopiýa, Tanzaniýa, Indoneziýa, Müsür we ABŞ.

Takmynan, 2027-nji ýylda Hindistanyň ilatynyň sany Hytaýyňkydan öňe geçer.

Rastgele Haberler

Aşkabat’ta Starbucks açıldı

Ağustos 19, 2017 - 11:12 AM
Asya oyunlarına hazırlanan Aşkabat’ta Starbucks Coffee açıldı. Ağustos ayında faaliyete başlayan dünyaca ünlü markanın Aşkabat birimi Bagtyyarlık AVM de bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 20 binden fazla birimi ile faaliyette
Daha fazla oku

Futbol boýunça dünýä çempionaty: sanlar we maglumatlar

17, 2018 - 4:07 PM
Türkmenistan döwletimiz bilen bir hatarda tutuş dünýäniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşýan futbol boýunça dünýä çempionaty şu ýylyň 14-nji iýunynda Russiýa Federasiýasynda badalga aldy. Russiýa Federasiýasy ilkinji gezek futbol dünýäniň iň uly sport ýaryşyny geçirmek hukugyna eýe boldy. Russiýanyň 11 şäheriniň 12 stadionynda dünýäniň 32 ýurdunyň milli ýygyndylary 8 topara bölünip, futbol duşuşyklaryna başlady.
Daha fazla oku

Hollanda Türkmenistan’a Büyükelçi Atadı

20, 2017 - 10:18 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un talimatıyla Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, Hollanda’nın yeni atanan Büyükelçisi Regina Veronica Maria Jones-Bos’tan güven mektubunu kabul etti. Meclis binasındaki görüşmede, Hollanda Büyükelçisine Türkmenistan’ın iç ve dış siyaseti hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Türkmenistan’daki mevzuat sektöründeki çalışmalardan bahsedildi.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *