Katar Döwletiniň wekiliýeti bilen duşuşuk

2019-njy ýylyň 9-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak mynasybetli geçirilen çärelere gatnaşmak maksady bilen biziň ýurdumyza gelen Katar Döwletiniň Şeýhler maşgalasynyň agzasy Şeýh Faýsal bin Naser Al Taniniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşuk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky deňhukuklylyk we özarahormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan işjeň gatnaşyklaryň ösüşini kanagatlanma bilen belläp geçdiler. Söwda-ykdysady we ynsanperwer häsiýetli meselelere seredilip geçildi. Has takygy, iki ýurduň işewürler toparynyň gatnaşmagynda bilelikdäki geljegi uly taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Rastgele Haberler

ŞİÖ Genel Sekreteri’ne Türkmenistan’a davet

Ocak 11, 2020 - 11:52 AM
Türkmenistan’ın Çin nezdindeki Büyükelçisi Parahat Durdıyev, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Norov ile bir araya geldi. ŞİÖ Basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkmen Büyükelçi ŞİÖ Genel Sekreteri Norov’a Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Türkmenistan’ın Tarafsızlığı’nın 25.yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek Uluslararası Konferans için davet mektubunu iletti.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *