Amsterdam 2030-njy ýylda elektrikli ulaga doly geçer

Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam şäherinde howanyň arassalygyny goramak babatynda juda aýgytly karara gelindi. Täze karara laýyklykda ýene-de 11 ýyldan soňra, ýagny 2030-njy ýyldan başlap, şähere benzin we dizel ýangyjy bilen işleýän ulaglar bütinleý goýberilmez.

Bu çärä ýene 11 ýyl wagt bar diýip arkaýynlaşmak hem bolmaz. Oňa taýýarlyk işleri eýýäm indiki ýyldan başlap güýje girýär. Mysal üçin, 2020-nji ýylda şähere öndürilenine 15 ýyldan geçen dizelli işleýän ulaglaryň goýberilmejekdigi aýdyldy. Şeýle hem şäherde 2022-nji ýylda awtobuslaryň, 2025-nji ýylda bolsa skuterlerdir motosiklleriň hereketi çäklendiriler.

Bu işleriň ýany bilen şäheriň ýaşaýjylaryna elýeter bahadan elektrokar almaga hem mümkinçilik döredildi. Benzinli ýa-da dizel ýangyjy bilen işleýän ulagy bolan adamlar üstüne biraz möçberde pul töläp, elektrokar alyp bilerler.

Rastgele Haberler

Türkmenistan 2020 yılına havai fişekler ile girdi

Ocak 1, 2020 - 11:01 AM
Türkmenistan genelinde Yeni yıl bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezi başkent Aşkabat’taki Alem Kültür ve Eğlence Merkezi oldu. Bu merkezde Orta Asya’nın ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun dev cam ağacı dikildi. 40 metre yüksekliğindeki cam ağacı Yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı yer oldu.
Daha fazla oku

Türkmen gazy gündogarda

Ocak 18, 2020 - 12:21 PM
Hytaýyň “Sinhua” habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylda 47,9 milliard kubmetrden gowrak tebigy gaz üstaşyr gaz geçirijileriň üsti bilen Merkezi Aziýadan Hytaýa gönükdirildi. Onuň esasy bölegi bolsa Türkmenistanyň paýyna düşýär.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *