Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy

2019-njy ýylyň 27-nji martynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy boýunça ýörite maksatly toparynyň (RECA) 15-nji maslahaty öz işine başlady. Bu iki günlük maslahat Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Energetika ministrliginiň ýardam bermeginde gurnaldy. 

Maslahatyň işine Türkmenistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Mongoliýanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň degişli ministlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň işgärleri we hünärmenleri, Halkara Energetika Hartiýasy, GDA, USAID ýaly halkara we sebitleýin guramalaryň wekilleri, şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň energetika kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň işi aýratyn sessiýalar görnüşinde geçýär, olaryň barşynda gatnaşyjylar Merkezi Aziýadaky energetika ulgamlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy, energetika ulgamyndaky sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki döwrebap tendensiýalar, täze taslamalar, Merkezi Aziýada täzeden dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ýagdaýy barada maglumat we pikir alyşýarlar. Şeýle-de serhetara energiýa söwdasynyň hem-de sebitleýin energetika howupsuzlygynyň orny ara alnyp maslahatlaşylar.

Maslahat energetika hyzmatdaşlygy boýunça gepleşikler üçin energetika bazarlarynyň integrasiýasy, üpjünçiligiň çeşmelerini diwersifikasiýalaşdyrmak we durnukly ösüşi gazanmak üçin meýdança bolup hyzmat eder.

28-nji martda maslahat öz işini dowam eder.

Rastgele Haberler

Radio Garden ile Türkmen Radyolarını dinleme fırsatı

Ocak 5, 2020 - 12:58 AM
Radio Garden uygulaması ile dünyanın neresinde olursa olsun Türkmen radyolarını dinlemek artık çok kolay. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinin radyo kanallarını bünyesinde bulunduran Radio Garden uygulamasında Türkmenistan’da faaliyet gösteren radyoları da dinlenebilir. Çar Tarapdan FM 103,9,
Daha fazla oku

Türkmenistan 2020 yılına havai fişekler ile girdi

Ocak 1, 2020 - 11:01 AM
Türkmenistan genelinde Yeni yıl bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezi başkent Aşkabat’taki Alem Kültür ve Eğlence Merkezi oldu. Bu merkezde Orta Asya’nın ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun dev cam ağacı dikildi. 40 metre yüksekliğindeki cam ağacı Yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı yer oldu.
Daha fazla oku

Dılı bolmaýan Laldyr, emma Lalyň hem Dılı Bardyr

Ocak 10, 2020 - 2:17 AM
Dilsiz hiç zat ýokdur. Durmuş, ýaşaýyş diliň esasynda gurlandyr. Ylymy-da, medeniyeti-de, sungaty-da dilsiz göz öňüne getirip bolmaýar. Dil bilen baglanyşygy, gatnaşygy bolmaýan ylym-da ýokdur. Galyberse-de, dilimiz bütin ylymlar bilen özara arabaglanyşykdadyr. Matematikaçylar özüniň dilini güýjini simwollardan, sifrlerden,
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *