Türkmen wekiliýeti Ispaniýa Patyşalygynyň Madrid şäherinde

2019-njy ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň fewral aýynyň 21-ne çenli dowam etjek Ispaniýa Patyşalygynyň Madrid şäherine iş sapary başlady.

Saparyň ilkinji güni türkmen wekiliýeti Ispaniýanyň Oba hojalyk we azyk senagaty boýunça Baş sekretary, TYPSA kompaniýasynyň Prezidenti, Cobra kompaniýasynyň Baş direktory, şeýle hem Amiantit kompaniýasynyň Baş direktory bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

Duşuşyklaryň barşynda oba hojalygyna we senagat pudagyna degişli meselelere garaldy we bu ugurlarda pikir alşyldy.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ispaniýa sapary dowam edýär.

Rastgele Haberler

Türkmenistan ekonomisinde özel sektörün önemi

Ocak 6, 2020 - 10:43 AM
Türkmenistan’da son yıllarda ülke ekonomisin istikrarlı büyümesi için geniş kapsamlı reform çalışmalarını güçlendirmektedir. Ülkede devlet-özel sektör işbirliği oluşturularak, devletin desteğiyle özel sektör önemli ölçüde büyüdü. Halihazırda, Türkmenistan ekonomisinde özel sektörün payı yüzde 65,4 oranına ulaştı.
Daha fazla oku

Agyz kimiňki?

Ocak 5, 2020 - 10:50 PM
Agzymyz öwrenişipdir, agzy bolan gürleýär diýmäge. Bolmanda-da agzy bolan geplemeli dälmi, eýsem?!
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *