Malaýziýanyň täze Soltany saýlanyldy

Malaýziýanyň iň ýokary dolandyryş guramasy ozalky Soltan Muhammet V garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilenden soňra, ýurduň täze Soltanyny saýlady. Bu wezipä ozal Pahang welaýatyny dolandyran 59 ýaşly Abdulla Ahmad Şa saýlanyldy. Ol 5 ýylyň dowamynda Malaýziýanyň Soltany bolar. Täze Soltan 31-nji ýanwarda resmi ýagdaýda ýurdy dolandyryp başlar.

Mundan ozal Ahmad Şanyň saglyk ýagdaýy sebäpli tagta çykmajakdygy çaklanylýardy, ýöne, görlüşi ýaly, ol ýene-de sanlyja günden wezipesine girişer.

Malaýziýanyň ozalky soltany Muhammed geçen aý 5 ýyllyk möhleti dolmanka, wezipeden çekilýändigini yglan etdi.

Malaýziýanyň kanunlaryna görä, ýurduň 9 welaýatynyň ýolbaşçylaryndan düzülen Dolandyryjylar geňeşi Soltany saýlap bilýär. Geňeş dalaşgärleri hödürläp, iň köp ses alan dalaşgär hem ýurduň Soltany wezipesine saýlanylýar.

Rastgele Haberler

Türkmenistan 2020 yılına havai fişekler ile girdi

Ocak 1, 2020 - 11:01 AM
Türkmenistan genelinde Yeni yıl bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezi başkent Aşkabat’taki Alem Kültür ve Eğlence Merkezi oldu. Bu merkezde Orta Asya’nın ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun dev cam ağacı dikildi. 40 metre yüksekliğindeki cam ağacı Yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı yer oldu.
Daha fazla oku

Türkmenistan’da renkli cam üretimi

Ocak 10, 2020 - 10:39 AM
Şubat 2018 senesinde Ahal vilayetinde hizmete açılan Türkmenistan Sanayi ve Haberleşme Bakanlığı Türkmensanayi Ajansı’na bağlı Türkmen Cam Ürünleri Fabrikasında renkli cam üretimine başlandı. Mavi ve yeşil boyalı cam (yaklaşık yarım milyon metrekare) üretimi gerçekleştirildi. Tekrarlanan işlemde ve uzun süreli kullanımda renk değişmediği görülmüştür.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *