TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Täsin heýkeltaraş

Onuň ady Jon Lopez. Ol ABŞ-nyň Günorta Dakota Ştatynda ýaşaýar. Onuň esasy täsinligi bolsa heýkellerini könelişen oba hojalyk enjamlaryndan ýasaýanlygydyr. Ol bu enjamlary haýwanlaryň täsin heýkellerine öwrüp bilýär.

Ol könelişen enjamlarda görýän täsin şekillerini esere öwürmegiň ussady. Bu eserleriň hyrydary hem köp. ABŞ-nyň dürli restoranlaryny, howa menzillerini we käbir resmi binalaryny, hut, Jon Lopeziň ýasan heýkelleri bezeýär.

Heýkeltaraş ozal bürünçden heýkelleri ýasaýardy. Ýöne kellesine tötänden gelen täze pikir onuň özüne mahsus ýoluň başlangyjyna öwrüldi. Döredijiliginde Amerika we Ýewropa medeniýetini birleşdiren ussadyň eserleriniň arasynda haýbatly bürgüde-de, belent başly ýolbarsa-da, atyň üstündäki kawboýa-da gabat gelmek mümkin.

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle