TSGP Devlet Başkanı adayını belirledi

Türkmenistan’da seçim heyecanı artıyor. 12 Şubat 2017 tarihinde yapılacak Devlet Başkanlık seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. Dün Türkmenistan Demokratik Partisi Devlet Başkanı adayını açıklamıştı ve mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’u Devlet Başkanı adayı olarak göstermişti. Bugün de Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi (TSGP) üyeleri Devlet Başkanı adayını belirlemek için bir araya geldi.

 

 

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliğinin İş Merkezinde bir araya gelen parti üyeleri “Rysgal” Bankının Başkanı Bekmurat Sahetmuradoviç Atalıyev’i Türkmenistan Devlet Başkanlığına parti adayı olarak seçtiler.

 

Aynı anda Milletvekili olan, Atalıyevin adaylığına ilişkin karar, TSGP yetkili kurulu tarafından oy birliği ile alındı.

 

Türkmenistan’da özel sektör giderek güçlenmektedir. Günümüzde Türkmen sanayicileri ve girişimcileri 150.000 kişiye istihdam kapısı açmıştır. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliğine toplam 14500 KOBİ üyedir. Türkmen özel sektörünün siyası partisi-Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi faaliyet etmekte olup, Türkmenistan Meclisinde temsil edilmektedir. Türkmen Anayasa’nın 17. Maddesine göre, Türkmenistan çok partilik sistemi benimsemiş olup, Türkmenistan’da günümüzde 3 parti faaliyette bulunmaktadır. Şuan itibariyle, iki parti Başkan adayı belirlerken, Türkmenistan Ziraat Partisinin (TZP) 17 Aralık 2016 tarihinde adayını açıklaması beklenmektedir.

Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar