TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

TRT-niň filmi “Oskara” dalaşgär görkezildi

TRT teleýaýalymynyň bilelikde döreden “Gynanç üçburçlygy” (“Triangle of Sadness”) filmi şu ýyl 95-nji akademiýa baýraklarynda iň gowy film, iň oňat režissýor we iň oňat ssenariýa kategoriýalarynda “Oskara” dalaşgär görkezildi.

TRT tarapyndan berlen beýanata görä, “Akademiýa baýraklary” eýelerini şu ýylyň 12-nji martynda Los-Anželesdäki Dolbi teatrynda geçiriljek dabara bilen tapar.

Geçen ýylyň maý aýynda dünýä premýerasy bolan Kan film festiwalynda “Iň gowy film baýragy” bolan “Palme d’Or” baýragyny gazanan bu önüm, kino pudagyndaky iň abraýly baýrak gowşurylyş dabaralaryna gatnaşdy we baýraklar bilen gaýdyp geldi.

Ruben Östlundyň režissýorlyk eden bu filmi şu ýyl 76-njy gezek iňlis film we telewideniýe akademiýasy tarapyndan paýlanjak “BAFTA baýraklarynda” “Iň oňat ssenariýa”, “Iň oňat kasting” we “Iň oňat aktrisa” ugurlarynda dalaşgäri görkezildi.

Fransiýa, Germaniýa, Türkiýe, Angliýa, Şwesiýa, Şweýsariýa, ABŞ we Gresiýa tarapyndan bilelikde döredilen “Gaýgy üçburçlygy” filmi ýaş model jübüt Karl we Ýaýanyň milliarder ýolagçylar bolan ajaýyp lýuks gämidäki gezelenji gürrüň berýär.

Ýene-de okaň

Beýonsadan taryhy “Gremmi” üstünligi

Howa maglumaty: 6-12-nji fewral

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Teswirle