TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

TRT-den täzelik bar

Türkiýäniň TRT teleradiokompaniýasynyň baş müdiri, professor doktor Mehmet
Zahid Sobajy Halkara ýaş aragatnaşykçylar forumynda eden çykyşynda bütin
dünýäde meşhur bolan “Netflix”-e alternatiw boljak film platformasynyň
döretjekdiklerini habar berdi. Sobajy 2023-nji ýyldan başlap Türkiýäniň ýerli
halkara film platformasynyň taýýar boljakdygyny mälim etdi. Şeýle hem ýaşlyk
platformasynyň hem guruljakdygyny-da aýtdy.

 

Halbike Dowyýewa – sahnada taplanan zehin

Ýene-de okaň

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Teswirle