Türkiýäniň TRT teleradiokompaniýasynyň baş müdiri, professor doktor Mehmet
Zahid Sobajy Halkara ýaş aragatnaşykçylar forumynda eden çykyşynda bütin
dünýäde meşhur bolan “Netflix”-e alternatiw boljak film platformasynyň
döretjekdiklerini habar berdi. Sobajy 2023-nji ýyldan başlap Türkiýäniň ýerli
halkara film platformasynyň taýýar boljakdygyny mälim etdi. Şeýle hem ýaşlyk
platformasynyň hem guruljakdygyny-da aýtdy.

 

Halbike Dowyýewa – sahnada taplanan zehin