BIZNES

Türkmenistan’ın kimya sanayi hızla gelişiyor

Türkmenistan Hükümeti, ekonomik alanlarının tamamını çeşitlendirerek, büyüme ivmelerini yakalamak için çaba gösteriyor. Petrol ve dogalgaz gibi doğal kaynaklar bakımından zengin olan Türkmenistan, bu kaynakları kullanarak, kimya sanayi için önemli olan ihracat amaçlı ürünlerin üretimini hedeflemektedir.

Ülkede kimya sanayi sektörünün büyümesi için uluslararası işbirliğine gidildi.  Güney Kore, Japonya gibi dev teknoloji ülkelerin şirketleri ile anlaşmalar yapılarak, bu sektörde son teknoloji tabanlı üretim tesisleri inşa edilmektedir. Doğalgazı hammadde olarak kullanılarak, azot, fosfor ve potasyum gibi mineral ürünler üretilerek, yurtdışına ihraç etmek hedefleniyor.

Türkmenabat kentindeki kimya fabrikası bünyesinde bu sene 500 bin ton sülfürik asit üreten yeni bir tesis açıldı. Bu tesis ülkede fosfor üretimi için önemli bir hammadde kaynağı olacaktır. Fosfor ise tarım ürünlerinin verimliliğini arttırmak için önemli bir gübre olarak kullanılmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu fabrikada yıllık kapasitesi 300 bin ton olan yüksek kalitede fosfor üretim tesisini inşa etmek hedeflenmektedir.

Türkmenistan’da fosfor dışında azot ve potasyum minerallerinin üretimi için de önemli potansiyel bulunmaktadır. Türkmenistan'da azot üretmekte büyük bir tecrübeye sahiptir. 1984 yılında Mari vilayetinde Mariazot üretim tesisi kurulmuştur.

Türkmenistan’ın doğalgaz bakımından zengin olması ülkede karbamid üretmek için önemli bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Bağımsızlık yıllarında Tecen Karbamid fabrikası, Mari Karbamid fabrikası kurulmuştur. 2005 yılında hizmete açılan Tecen Karbamid fabrikasında 350 bin ton gübre üretilmektedir.

Mari kentindeki gübre fabrikasında ise her sene 400 bin ton ammiak ve 640 bin ton karbamid üretilmektedir.

Bunun yanı sıra Balkan vilayetinde Garaboğaz kentinde yeni bir karbamid fabrikasının inşasına başlanmıştır. Bu fabrika Japonya’nın Kawasaki ve Sojits şirketlerinin teknoloji ile donatılacaktır. Bu fabrikada bir günde 2000 ton ammiak ve 3500 ton karbamid üretmek hedeflenmektedir.

Lebap vilayetinin Garlık ilçesinde ise dev bir potasyum üretim tesisi inşa edilmektedir. Bu tesis, Belarus şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu tesiste her sene 1 milyon 400 bin ton potasyum gübresinin üretilmesi bekleniyor. Daha sonra üretim kapasitesini 4 milyona çıkarmak hedefleniyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar

Hytaý 1-nji çärýekde 2,4 mlrd dollarlyk türkmen gazyny import etdi

«Balkan» zawody halkara şahadatnamalara mynasyp boldy

Türkmenistan Daşkentdäki “Innoprom. Merkezi Aziýa” halkara senagat sergisine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň Demir ýollary edarasy Türkmenistanyň demirýollarynyň elektrikleşdirmegine goşant goşar

Türkmenistan bilen Hindistan işewür hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy