Türkmenistan’ın Kalkınması İçin Yeni Hedefler Belirlendi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısı gerçekleştirildi. 2017 yılının Ocak-Mart ayının değerlendirildiği toplantıda, bazı atamalar gerçekleştirildi ve ülkeyi daha da geliştirmek konusunda yeni hedefler belirlendi.

Türkmen Lider, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılarına sorumlu olduğu sektörler ile ilgili yeni hedefler verdi. Türkmenistan ekonomisinde istikrarlı bir büyüme rakamına ulaşıldığını ve yüzde 6,2 oranında bir kalkınma hamlesi gerçekleştiği kaydedildi. Ülke genelinde toplam tutarı 48 milyar doları bulan 1 bin 900 dev tesisin inşası devam etmektedir.

Devlet Başkanı, maliye ve finans yetkililerine ülke ekonomisinin büyüme rakamlarının yükseltilmesi, harcamaların azaltılması, istikrarlı maliye sisteminin kurulması, yatırım faaliyetinin arttırılması, ihracatın çoğaltılması yönünde talimatlar verdi.

Türkmen Lider, 2020 yılına kadar ülkedeki şehirlerin, ilçelerin, kasabaların geliştirilmesine yönelik Ulusal programın devam ettirileceğini ifade etti.

Devlet Başkanı, petrol ve doğalgaz sektörü yetkililerine gereksiz maliyetlerin düşürülmesi, ihracatın arttırılması, doğalgaz-kimya tesislerin sayısının arttırılması, kauçuk ve lastik imalatı için çeşitli hammadde üretim tesislerin inşa edilmesi konusunda talimatlar verdi. Türkmen Lider, gaz işleme endüstrisini geliştirerek, amonyak, üre, karbon karası ve sıvılaştırılmış gaz üretiminin arttırılması konusunda faaliyetler yapılmasını istedi.

Devlet Başkanı, kimya endüstrisini kalkındırmak amacıyla yeni 2 tane potasyum üretim tesisinin inşasına biran önce başlatılması konusunda hazırlıklar yapılması konusunda önerilerde bulundu. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl için gaz-kimya,  petrokimya sanayi sektörü için projeler hazırlanması istendi.  Bu alanda çalışmalara yerli firmaların çekilmesi görüşüldü. Enerji sektöründe çalışacak firmalar kolaylıklar sağlanması gündemde. Türkmen Lider, en yakın zamanda Türkmen firma yetkilileri ile görüşeceğini belirtti.

Devlet Başkanı, ulaştırma ve iletişim sektörü için Uluslararası Türkmenbaşı deniz limanının inşasının hızlandırılması, mobil iletişim, bilgisayar teknolojisi, internete erişimin arttırılması yönünde yeni talimatlar verdi.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Türkmen Lider, yüksek hızlı otobanların, elektrik santrallerin inşa edilmesi yönündeki çalışmaların devam ettirilmesini istedi. Devlet Başkanı ayrıca, Asya Oyunları’na hazırlıkların arttırılmasını talep etti.

 

Kimya Sektörü Çalışanları Günü Oluşturuldu

 

Türkmenistan Devlet Başkanı, Kimya Sanayi Sektörü Çalışanları Günü’nün oluşturulmasına ilişkin Karar imzaladı. Bu Karar kapsamında Garlyk maden tesisinin açılışının yapıldığı 31 Mart günü bu sektörün işçi bayramı olarak kutlanacak.

Orta Asya’nın bu dev tesisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından açılmıştı. 

Tesis yıllık 1 milyon 400 bin ton potasyum gübresini üretme kapasitesinde. Belarus devlet şirketi tarafından inşa edilen tesiste, yıllık üretim kapasitesine ulaşılması için 7 milyon civarında maden üretilecek.

 

At Bayramı’na Yurtdışından Çok Sayıda Misafir Gelecek

 

Türkmenistan’da Nisan ayının son Pazar günü At Bayramı kutlanacak. Kutlama törenlerine yurtdışından çok sayıda misafirin gelmesi bekleniyor.  Bu konu Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü. Kutlamalar kapsamında sergiler, konferans, atlı maraton koşusu, at yarışları düzenlenecek. Uluslararası Ahalteke Atçılık Birliği’nin 7.Konferansı düzenlenecek. Atların güzellik yarışması organize edilecek.

Ayrıca, bu bayram dolayısıyla Ahal vilayeti Ak buğday ilçesinde atlar için inşa edilen Uluslararası karantina merkezi hizmete açılacak.

 

Kırsal Program Kapsamında Yarım Milyar Yatırım Yapıldı

 

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Programı kapsamında Ocak-Mart aylarında 484,1 milyon manat değerinde yatırım gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde 1 sağlık evi, 281,5 bin metrekare konut, 150 kilometre uzunluğunda kanalizasyon, 897,3 kilometre uzunluğunda iletişim hattı çekildi. Sosyal-kültür amaçlı 64 tesisin, 30 su arıtma tesisinin ve konut inşası devam ettirilmektedir.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar