Türkmenistan’ın enerji sektörünün geleceği Aşkabat’ta ele alındı

7-9 Aralık 2016 tarihinde Türkmenistan’da enerji sektörünün geleceği ele alındı. Başkent Aşkabat’ta bu tarihlerde Türkmenistan Petrol ve Doğalgaz 2016 (OGT 2016) Fuarı ve Konferansı düzenlendi.

Ülkenin en prestijli etkinliklerinin arasında yer alan enerji fuarına, Rusya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, BAE, Japonya, Malezya gibi Avrupa ve Asya’dan çok sayıda ülkeden dev enerji şirketleri ve şirket temsilcileri katıldı. Türkmennebit Kurumu ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa düzenlediği foruma, 20’den fazla ülkeden 70 civarında şirket katıldı.

Enerji forumun kapsamında Türkmenistan’ın enerji kaynaklarının çeşitli güzergâhlar ile yurtdışına ihraç edilmesi, enerji sektörüne yapılacak yatırımların arttırılması, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında yeni teknolojilerin ve metotların kullanılması konusunda işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Türkmenistan diğer avantajları ile birlikte, dış pazarlara ülkenin enerji kaynaklarını ihraç etmek için ulaştırma sektöründe de büyük bir takım projeler hayata geçirmektedir. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Asya demiryolu koridorunun ilk etabının açılmasıyla Afganistan üzerinden enerji kaynaklarının ihraç edilmesi için yeni kapı oluştu. Bu bölgede, Türkmenistan ile Afganistan sınırında petrol terminali kuruldu.

Uluslararası forumda, yabancı ülke temsilcilerine Türkmenistan’ın enerji alanındaki çalışmaları anlatıldı. Türkmenistan Hükümeti, yabancı ortakları ile birlikte doğalgaz kaynaklarının dünya piyasasına ulaştırılması için bir takım projeleri hayata geçiriyor. Bu alanda temeli atılan ve inşası devam eden Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattı projesi önemli bir zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, Avrupa’ya yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Türkmenistan, geçen sene Doğu-Batı doğalgaz boru hattını inşa ederek, ülkenin dev enerji sahalarını bir sistemde buluşturdu. Türkmen tarafının kendi imkânlarıyla 800 kilometre uzunluğundaki ve toplam değeri 2,5 milyar doların üzerinde Doğu-Batı doğalgaz boru hattı Türkmen doğalgazını dünya piyasasına çeşitli güzergâhlar ile sevk edilmesine önemli bir imkân oluşturacak. 

Enerji forumu kapsamında petrol ve doğalgaz sektöründeki mevcut tesislerin yenilenmesi ve yeni inşa edilecek projelere çevre konusunun göz ardı edilmemesi de gündeme getirildi.

Uzmanların raporuna göre, Türkmenistan’ın toplam enerji rezervi 71,21 milyar ton yakıta eşdeğerdir. Bunun 53,21 milyar tonu karada, 18,2 milyar tonu ise denizde bulunmaktadır. Türkmenistan’ın karadaki en önemli doğalgaz sahası Galkınış yatağıdır. Dünyada ilk sıralarda yer alan Galkınış sahasının hâlihazırda tespit edilen rezervi 26,2 trilyon metreküp olarak açıklandı.

Bu arada, Avrupa Birliği ile Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan arasında Trans-Hazar doğalgaz boru hattı projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Konferansa katılan Avrupa Birliği’nin Türkmenistan’daki geçici büyükelçisi Lyubomir Frebort, Avrupa Komisyonu’nun 2017 yılında Brüksel’de söz konusu proje ile ilgili katılımcı ülkelerin çalışma grubunu tekrar toplamaya hazırlandıklarını belirtti.

Dergimizin önceki sayılarının birinde dergimize özel makale yazan, Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, geçen sene Mayıs ayında Türkmenistan’ı ziyaret ederek, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye’nin ilgili bakanları ile görüşerek, enerji alanında işbirliği deklarasyona imza atmıştı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar