JEMGYÝET

Türkmenistan’ın dış politika öncelikleri; su, enerji ve ulaştırma diplomasisi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda yabancı büyükelçiler, yerel ve yabancı gazetecilerin katılımıyla Türkmenistan’ın sürdürülebilir ulaşım, enerji ve su diplomasisi alanlarında kazandığı başarılar ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçi Mustafa Kapucu da katıldı. Dışişleri Bakanı yanı sıra BM Daimi Temsilcisi Yelena Panova, AGİT Aşkabat Temsilcisi Natalya Drozd, BM Önleyici Diplomasi Merkezi Başkanı Natalya Gherman, Özbekistan, Ukrayna ve Güney Kore Büyükelçileri birer konuşma yaptı.

Türkmen Bakanı konuşmasında ilk olarak Türkmenistan’ın su diplomasi ile başladı. 2015 yılında Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Güney Kore’nin Tegu kentinde yapılan Dünya Su Forumu’nda su diplomasisi inisiyatifini önerdiğini ve bu bağlamda birkaç defa BM Genel Kurulu’nda suyun sürdürülebilir kalkınma açısından önemine dair girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Özellikle Türkmenistan’da suyun rasyonel kullanımı, bölgenin doğasının korunmasına yönelik başlattığı Altın Asır Türkmen Gölü projesi, Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Karakum çölünde hayata geçirilmekte olan ve devlet tarafından 500 milyon doların üzerinde yatırım yapılan Türkmen gölünün ülkedeki bütün atık suların biriktirilmesi ve temizlenerek, yeniden kullanılmasına imkan sağladığı ifade edildi.

Hazar Denizi’nde de su arıtma tesislerinin inşa edildiğini ve bunun uluslararası normlar kapsamında ve ekolojik denge korunarak yapıldığı belirtildi. Aral konusunda Birleşmiş Milletler Programı’nın hazırlanması konusunda uluslararası örgütler başta BM ile yakından işbirliği yapıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı ayrıca, ulaştırma alanındaki projelerden bahsetti. Bu alanda multimodal bir ulaştırma ağının kurulması için çaba gösterdiklerini, Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturulması için Lapis Lazuli, Hazar Denizi-Karadeniz uluslararası taşımacılık koridorları projelerinde büyük ilerlemelerin elde edildiğini ifade etti.

Bakan ayrıca, sürdürülebilir ulaştırma konusunda Türkmenistan’ın girişimiyle BM Genel Kurulu tarafından birçok önemli kararların alındığını ve bunun ulaştırma sektöründe uluslararası işbirliğinin hukuk altyapısını oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Bakan enerji konusunda büyük ölçekli enerji projelerinin Türkmenistan devlet ve dış politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Türkmen gazının Çin’e ulaşımı konusunda dev projelerin hayata geçirildiği, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesinin inşa edildiği, Avrupa’da doğalgaz sevkiyatı için müzakerelerin hızlandırıldığı, bu bağlamda Ocak ve Şubat aylarında Türkmenistan ile AB arasında bir dizi görüşmelerin yapıldığı, Türkmen tarafının doğalgazın miktarı, sözleşmelerin süresi ve digger konularda AB tarafından bir dizi tekliflerde bulunduğu ifade edildi.

Bilgilendirme sırasında Bakan, ayrıca Türkmenistan’ın 2019-2025 Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Programı’nın saygın uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde geliştirildiğini ve özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayandığını belirtti.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri