Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25. Yıldönümü Ankara’da Kutlandı

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümü dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'nin işbirliği ile bir program düzenlendi. "Atavatan Türkmenistan" Uluslararası dergisi imtiyaz sahibi Adem Kula'nın konuşmacı olarak katıldığı programa büyük ilgi oldu.

Programa Türkmenistan Ankara Konsolosu Murat Akmammedov, YTB Genel Başkanı Kudret Bülbül MHP Milletvekili Mehmet Günal, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ve Milletvekili ve Türkiye Türkmenistan Meclislerarası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Gündoğdu katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan YTB Başkanı Bülbül, Türkiye'nin Türkmenistan ve Türk dünyası ile çok köklü bir ilişkisi olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'de uzun yıllar en çok konuşulan konulardan birisi, yüzyıl öncesinde bu ilişkiler çok daha güçlüydü, Türkiye'deki bir dergi, bir gazete Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, o coğrafyalardan çok daha yakından bilinirdi. Orada çıkan bir dergi, şiir, şair, bilim insanı, alim de buralardan çok yakından bilinirdi. Bugün bu kadar ileride bir bilgi birikimi henüz söz konusu değil ama inşallah birlikte çalışmalarımızla, çabalarımızla tarihteki bu mirası çok daha ileri götürürüz" diye konuştu.
Türkiye ve Türkmenistan'ın ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke olduğunun altını çizen Bülbül, "Halk arasında bir millet, iki devlet temelinde dengeli, karşılıklı, saygılı bir işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunmakta. Uzun yıllar Avrupa'da, Amerika'da bulunan vatandaşlarımız kendi haline bırakılmıştı. 2010 yılı itibariyle artık devletimiz onları sahiplenecek ve onları bulunduğu ülkelerde yalnız olmadıklarını hissettirecek bir kurum kurdu. YTB bu anlamda vatandaşlara yönelik çok yönlü çalışmalar sürdürüyor. Soydaş ve akraba toplulukları ile ilişkileri geliştirmeye yönelik de çok yönlü bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Türkiye Türkmenistan ekonomik ilişkilerinin 25 yılını değerlendiren Adem Kula, Türk iş dünyasının Türkmenistan’a borçlu olduğunu ve gelecek dönemde sanayi yatırımları ile Türkmenistan’a yatırımlar yapmaları gerektiğini söyledi. Geçen sürede 60 milyar dolarlık  inşaat işlerinin Türk müteahhit ve inşaat firmalarına verildiğinin altını çizen Kula, ticaret hacminde de 100 milyar doları bulduğunu söyledi. Türkmenistan'ın yeni kurulan bir devlet olduğunu fakat buna rağmen "veren ülke" konumunda bulunduğunu, Türk inşaat firmalarının  Türkmenistan'da  yüksek disiplin ve standartlarda üst yapı yatırımların Türkmenistan’da öğrendiklerini ve geliştirdiklerini ifade ederek, Türk işdünyasının Türkmenistan’ın Devlet Başkanı sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a teşekkür ettiğini söyledi. Gelecek ikinci asırda Türkmenistan ekonomisinin de reforme olarak sanayi alanında ileri teknoloji ve inovasyonu dikkate alan yatırımlarla daha da hızlı gelişeceğini ve Türk firmalarının bu yeni dönemde yabancı finans/yatırım kuruluşlarının da desteğini alarak bu alana yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılan resim sergisini gezdi.

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar