JEMGYÝET

Türkmenistan’dan yeni sosyo-ekonomik kalkınma hamlesi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, finans ve ekonomi sektörünün yetkilileri başta olmak üzere bazı bakanlar ve kamu kuruluş yetkilileri ile çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma programı değerlendirildi. 

Toplantının açılış konuşmasında Devlet Başkanı, Uluslararası Para Fonu’nun rakamlarına göre, 2017 yılında küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,5 oranında olacağını, dünya piyasalarında istikrarsızlığın devam ettiğini ve güçlü ekonomiye sahip ülkelerde de büyüme rakamlarının zayıfladığını belirtti. 

Zor dış jeopolitik koşulların, petrol ve gaz fiyatlarındaki sürekli düşüşün uluslararası piyasaları etkilediğini belirten Türkmen Lider, ticari ortaklıkları bulunan ülkelerin ekonomik durumlarının da zayıfladığını ifade etti. 

Bu faktörlere rağmen, Türkmenistan’ın makroekonomik durumunun istikrarlı olduğunu söyleyen Devlet Başkanı ülke ekonomisine büyük ölçekte yatırımların yapıldığını kaydetti.

Devlet Başkanı finans ve ekonomik sektörünün yetkililerine bazı talimatlar verdi. Türkmen Lider, Maliye Bakanı’na Türkmenistan Hükümeti tarafından sağlanan para kaynaklarının verimli kullanılmasını kontrol altında tutulmasını talimat verdi. Ayrıca bunun yanı sıra bakanlıkların ve kamu kurumların maliye bilançosunun iyileştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Devlet Başkanı, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı’na 2020 yılını kapsayan ilçelerin, şehirlerin, köylerin ve kasabaların kalkınması için yürütülen Milli Kalkınma Programının devam ettirilmesi yönünde bazı talimatlar verdi. 

Stratejik Planlama ve Ekonomik Kalkınma Enstitüsü yetkilisinden, Türkmenistan’ın uluslararası piyasadaki konumunun güçlendirilmesi, ülkenin ihracat potansiyelinin arttırılması için bir takım tekliflerin hazırlanması istendi.  

Türkmen Lider ayrıca, bankacılık sektörünün ve vergi dairesinin çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bankacılık sektöründe uluslararası işbirliğinin yapılmasının daha verimli olacağı kaydedildi. Vergi alanında yeni düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

Anayasa kapsamında piyasa ekonomisine geçişin hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Devlet Başkanı, ülke ekonomisine yeni teknolojilerin çekilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy