Türkmenistan’da özelleştirme atağı hız kazandı

Son yıllarda istikrarlı bir ekonomik büyüme hızını yakalayan Türkmenistan’da özelleştirme atağı hız kazandı. Piyasa ekonomisine aşamalı olarak geçmek isteyen Türkmenistan yönetimi, devlet mülküyeti olan bazı tesisleri özelleştirmek için çalışma başlattı. Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, özel sektörün payının arttırılması kapsamında devlete ait olan bir dizi tesislerin özelleştirilmesi için açık artırmaya çıkardı.

31 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek açık artırma ile ülkenin çeşitli bölgesinde bulunan 34 tesis satılacak. Türkmenistan Tekstil Bakanlığı, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Türkmenistan Gıda Sanayi Birliği, Türkmengaz ve Türkmennebitgazgurluşyk devlet kurumu gibi birçok bakanlık ve kamu kuruluşlarına ait tesisler alıcılar ile buluşacak.

Özelleştirilecek kuruluşların arasında tekstil ve hazır giyim fabrikaları, dükkanlar, ticaret merkezleri, bir takım hizmet sektörüne ait işletmeler ve daha inşası tamamlanmamış binalar yer almaktadır.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Özelleştirilecek kuruluşlardan gelecek para devlet hazinesine önemli katkı sağlayacak. Dev tesislerin başlangıç fiyatı milyon manatdan başlıyor. Türkmenabat kentindeki tekstil fabrikası 5,5 milyon manat (1 dolar-3,5 manat), Mari vilayetindeki pamuk iplikleri için kâğıt üreten fabrika 5,5 milyon manat, Balkan vilayetinde suni balık üreten tamamlanmamış tesisi 6,6 milyon manat başlangıç fiyatı ile satılması planlanıyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar