JEMGYÝET

Türkmenistan’da Yeni Atanan Bakanlar

  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Tahırberdi Durhanov  Türkmenistan Sanayi ve komünikasyon Bakanı olarak atandı.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Resul Recebov  Türkmenistan Tekstil Bakanı olarak atandı.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Ogulhacat İşanguliyeva geçici Türkmenistan Tekstil Bakanı görevinden alındı.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Magtymguly Bayramdurdıyev Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanı olarak atandı.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Annageldi Yazmuradov Türkmenistan Su Yönetimi Devlet Komitesi’nin başkanı olarak atandı.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Guvanç Nurmuhammedov Türkmenistan Devlet Sigorta Teşkilatı Genel Müdürü olarak atandı.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Devlet Sigorta Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Dövletmurat Gulmuradov geçici Türkmenistan Devlet Sigorta Teşkilatı Genel Müdürü görevinden alındı.

 

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler