Türkmenistan’da Teknoloji Üniversitesi Açıldı

Türkmenistan’da yeni eğitim-öğretim yılı başladı. 1 Eylül’ün Bilim ve Öğrenciler günü olarak kutlanan Türkmenistan’da modern bir üniversite hizmete açıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un katılımıyla Oguzhan Mühendislik-Teknoloji Üniversitesi törenle yeni eğitim hayatına başladı. Açılış törenine, Türkmenistan’ın devlet yetkilileri yanı sıra Japonya’dan gelen üst düzey heyet, Aşkabat’taki yabancı misyon şefleri, Türk işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Göreve gelerek ilk icraatını eğitim sisteminin dünya standarlarına çıkarılması için bir dizi reformları başlatan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, eğitimde sınırın olmadığının üstünü basa basa söyledi. Devlet Başkanı, Türkmenistan Hükümeti olarak eğitim sektörünün daha da geliştirilmesi için bütün imkanları seferber edeceklerini söyleyerek, bu alanda Asya, Avrupa, ABD ve dünyanın bütün ülkeleri ile sıkı işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Eğitim alanında birçok ülke ile ortak projeler geliştirdiklerinin altını çizen Devlet Başkanı yeni üniversite ile özellikle teknoloji bazında donanımlı uzmanların yetiştirilmesine önem vereceklerini ifade etti.

Devlet Başkanı konuşmasından sonra üniversite binasının açılış kurdelesini Japon heyeti ile birlikta kesdi. Ardından üniversite sınıflarını ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunarak, devlet yetkililerinden bilgi alan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, hatıra defterini imzalarken, yetkililere de teşekkür etti.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ayrıca, Japon Dışişleri bakan yardımcısı başkanlığındaki heyete de teşekkür ederek, Japon İmparatoru’na ve Japonya Başbakanı Sindzo Abe selamlarını iletti.

Türkmenistan bir tarım ülkesi olmaktan çıkarak, sanayi ülkesine dönüşme yolunda hızlı adımlar ile yürüyor. Bu yönde yapılan dev reformların kapsamında ülkede sanayi sektöründe yüksek teknolojiden istifade edilmesine büyük özen gösteriliyor. Ülkede yeni üniversitenin kurulması da bu yöndeki çalışmaları daha da hızlandıracak.

Türkmenistan ile Japonya işbirliği kapsamınOguzhan Universitesi 1.9da yürütülecek üniversitede eğitim 2 dilde verilecek. 3000 öğrenci kapasiteli üniversite 12 hektar alana kuruldu. Üniversiteyi kazanan öğrenciler ilk sene hazırlık okuyacak. Daha sonraki dönem kendi branşında eğitimini sürdürecek. Ayrıca, öğrencilerin Japonya’nın önde gelen üniversitelerinde de eğitim alması öngörülüyor.

İdari bina, fakülte binaları, ilim araştırma binası, yurt binaları, yemekhane binası ve kapalı spor salonundan oluşan tam teşekküllü üniversite binasının maliyetinin yüz milyon dolardan fazla olduğu bildirilmektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora şeklinde eğitim organize edileceği üniversitede nano, biyo ve bilgi teknolojisi, elektronik, robotik mühendisliği, genetik, moleküler biyoloji gibi bilim alanlarında eleman yetişdirilecek. 5 fakülte ve 15 bölüm oluşan eğitim yuvası Türkmenistan’ın eğitimdeki uluslararası kalitesini daha da arttıracak.

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar