JEMGYÝET

Türkmenistan’da seçim: Tüm Adaylar oyunu kullandı

Türkmenistan’da büyük bir katılım ile devam eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar oyunu kullandı. Seçimlerde adaylığını koyan başkan adayları ilk olarak vatandaşlık görevini yerine getirerek, oyunu kullandı.

Şu anki Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Aşkabat kentindeki Annaniyaz Artık adındaki 68’nolu okuldaki 48.seçim bölgesinde oyunu kullanırken, Maksat Annanepesov Ahaş vilayet ak buğday ilçesi 4.seçim bölgesinde, Cumanazar Annayev Mari vilayet Kemine Drama Tiyatrosu 13.seçim bölgesinde, Bekmurat atalıyev Aşkabat şehri Bagtıyarlık ilçesi 42.seçim bölgesinde, Ramazan Durdıyev Lebap vilayet Seydi kenti 2.seçim bölgesinde, Meretdurdu Gurbanov Daşoğuz vilayeti Andalip Drama Tiyatrosundaki 24.seçim bölgesinde, Serdar Celilov Ahal vilayeti ak buğday ilçesi 59.seçim bölgesinde, Süleymannepes Nurnepesov Balkan vilayeti Türkmenbaşı ilçesi 35.seçim bölgesinde, Durdıkılıç Orazov Mari vilayeti Mari iehri 14. Seçim bölgesinde oyunu kullandı.

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu'na göre, yerel saat ile 14:00’da seçmenlerin yüzde 81,37’si oyunu kullandı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystana gider

Ata Watan Eserleri

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanda iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

Mary-Tejen-Aşgabat ugry boýunça welosiped ýörişi geçiriler

Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanmaga berildi