Türkmenistan’da seçim: Adaylar vaatlerini açıklıyor

Türkmenistan’da 2017 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ilklere imza atacak. İlk defa çok partili bir cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenirken, aday sayısı boyunca da bir ilk yaşanacak. 2007 seçimlerinde 6 aday yarışırken, 2012 seçimlerinde 8 aday yarıştı.

Bu defa ise ülkede faaliyet gösteren 3 siyasi partı dışında Aşkabat ve 5 vilayetten vatandaşlar grubu tarafından adaylar gösterildi. Böylece aday sayısı 9’a yükseldi.

Türkmenistan Demokratik Parti adayı, mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’dan sonra Gıda Sanayi Birliği Başkan Yardımcısı Maksat Annanepesov da seçim beyannamesinde bulunarak, bir dizi seçim vaatlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığına seçilmesi durumunda sosyal güvenlik, ulaştırma, petrolgaz ve diğer sektörlerde reform sözü veren Maksat Annanepesov, üretim amaçlı tesislerin sayısının arttırılması, Avaza turizm bölgesindeki çalışmaların devam ettirilmesi, stadyumların, atçılık tesislerinin yenilerinin inşa edilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Tarım sektöründe de bir dizi yeniliklere gitmek istediğini kaydeden Annanepesov, tarım alanlarının hakiki çiftçilere verilmesi için çalışmalar yapacağını belirtti. Sektörde köklü değişiklikler yapacağını söyleyerek, su kaynaklarının rasyonel kullanımına özen göstereceğini ifade etti. Tarım sektörünün gübre ihtiyacının giderilmesi için bir dizi projelere imza atacaklarını, bütün yerleşim bölgelerinin temiz içme su ihtiyacının giderilmesi için yeni projeler geliştireceğini kaydetti.

Maaşların düzenli olarak arttırma garantisi veren Annanepesov, halkın indirimli kredi ile modern konut sahibi olması için çalışacaklarını ifade etti. Türkmenistan Bilimler Akademisi bünyesinde yeni enstitüler kurarak, genç bilim adamlarının önünü açacaklarını bildirdi. Eğitim sisteminde yeni projelere imza atılacağını söyledi.

Gıda Sanayi Birliği Başkan Yardımcısı Maksat Annanepesov’un vaatleri şu şekilde;

Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: 13-nji iýundaky duşuşyklary

– Tarım ürünlerinin üretim hacmini arttıracağız ve bu sektörde yeni düzenlemeler yapacağız.

– Ülke halkının gıda ürünleri ihtiyacını iyileştirmek için tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştireceğiz.

– Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminde çevre güvenliğine dikkat edeceğiz.

– Gıda ürünlerinin maliyetini düşürerek, dünya piyasasındaki rekabetini arttıracağız.

– Gıda ürünlerinin muhafaza koşulları iyileştireceğiz, meyvelerin ve sebzelerin uzun süre korunması, dolaşımı ve ambalajlanması için imkanlar oluşturacağız.

– Gıda ürünlerini üreten dev üreticileri devlet tarafından destekleyeceğiz. Yeni çiftlikler kuracağız.

– Çiftliklere devlet tarafından destek sağlayacağız. Patates gibi diğer temel gıda ürünlerinin her sene 2 veya 3 defa hasılat alınması için koşullar oluşturacağız.

– Ülke genelinde mevyeli agaçların ekimi çoğaltacağız.

– Zeytin, nar, incir, üzüm gibi meyvelerin üretim alanlarını arttıracağız.

 

Maksat Annanepesov’un Biyografisi

18 Ocak 1974 yılında Aşkabat’ta dünyaya inmiştir. 1996 yılında S.A. Niyazov Türkmen Ziraat Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1996-2005 yıllarında Gemi köyünde seracılık çiftliğinde çalışmıştır. 2005-2006 yıllarında Ruhabat tekstil kompleksinde teknik güvenlik mühendisi olarak çalışmıştır. 2006-2008 yıllarında Türkmenistan Devlet Gıda Sanayi Birliği’nde, 2008-2011 yıllarında Tarım ve Su Bakanlığı’nda çeşitli görevler bulunmuştur.

2011-2012 yıllarda Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun tarım bölümünde bölüm başkanı, 2012-2013 yıllarında Bakanlar Kurulu’nun tarım bölümünde su kaynakları ve tarım üretimi bölümünde uzman olarak görev almıştır. 2013 yılında Türkmenistan Devlet Gıda Sanayi Birliği’nin Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.

Evli, 4 çocuk babasıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Ýewro 2020: 13-nji iýundaky duşuşyklary

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar