Türkmenistan’da petrolgaz çalışanları bayramını kutluyor

Türkmenistan’da 14 Aralık günü petrolgaz ve jeoloji sektöründe çalışanların bayramı olarak kutlanıyor. Bu bayram dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov bir kutlama mesajı yayınladı. Türkmen Lider mesajında, petrolgaz ve jeoloji sektörünün çalışanlarını bayramı ile kutlayarak, bu sektörün Türkmenistan ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Son yıllarda bu sektörde çalışanların azimli gayretleri sonucunda büyük başarılara imza atıldığını söyleyen Devlet Başkanı, Türkmenistan’ın enerji kaynaklarının rezervi bakımından dünyada önemli sıralarda yer aldığını ifade etti.

Türkmen Lider, zengin enerji kaynaklarından komşu ülke halklarının da istifade etmesi için uluslararası anlamda bir dizi yatırım projelerine imza attıklarını kaydederek, dev sanayi tesislerinin ve doğalgaz boru hatlarının inşa edildiğini, doğalgaz ve petrol yataklarının araştırılması yönünde ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi.

Dünyanın enerji kaynakları bakımından zengin ülkelerinden Türkmenistan’da son yıllarda birçok petrol kuyuları işletmeye açıldı. Altıguyı, Kemer, Garadaşlı, Uzınada ve Akpatlavuk yataklarında petrol üretilmektedir.

Türkmenistan, doğalgaz kaynaklarını dünya piyasasına çeşitli güzergahlar ile ulaştırmak amacıyla bir dizi projelere imza attı. Türkmenistan-Çin, Devletabat-Serahs-Hangeran, Doğu-Batı boru hatları devreye alınırken, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesinin inşası sürdürülüyor.

Türkmen Hükümeti, enerji sektöründeki çalışmalarını yürütürken, çevre konusuna da duyarlı davranıyor. Doğalgaz boru hatları çekilirken, çevreye zarar verilmesine izin verilmiyor. Ayrıca, doğalgaz ve petrol üretimlerinde de çevre sorunlarına dikkat çekilmektedir.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Dünyanın önemli doğalgaz sahalarının arasındaki yerini alan Galkınış doğalgaz sahası tespit edilen rezervi ile Türkmenistan’ı doğalgaz rezervleri bakımından öndeki sıralara taşıdı. Bu sahada önemli çalışmalar yapılıyor. İlk etapta 10 milyar dolar yatırım yapılarak, doğalgaz arıtma tesisleri inşa edildi. Şimdi de bu alandaki etap çalışmaları devam ediyor.

Türkmenistan son yıllarda özellikle doğalgaz kaynaklarını sadece yurtdışına sevketmek ile kalmayıp, ülke genelinde doğalgazı hammadde olarak kullanarak, petrokimya tesislerinin inşasına hız verdi. Doğalgazı hammadde olarak kullanarak, benzin, polietilen, polipropilen, gübre gibi dünya piyasasında rağbet gören ihraç kaynaklı ürünlerin üretilmesi yönünde ciddi yatırım projelerine imza atılmaktadır.

Uzmanların raporuna göre, Türkmenistan’ın toplam enerji rezervi 71,21 milyar ton yakıta eşdeğerdir. Bunun 53,21 milyar tonu karada, 18,2 milyar tonu ise denizde bulunmaktadır. Türkmenistan’ın karadaki en önemli doğalgaz sahası Galkınış yatağıdır. Dünyada ilk sıralarda yer alan Galkınış sahasının halihazırda tespit edilen rezervi 26,2 trilyon metreküp olarak açıklandı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar