Türkmenistan’da Nevruz Coşkusu Yaşandı

 Orta Asya'da baharın gelişinin simgesi olan Nevruz Bayramı, Türkmenistan'da büyük coşkuyla kutlandı. Ülke genelinde Nevruz Bayramı dolayısıyla 3 gün tatil ilan edildi. Başkaca Milli Bahar Bayramı olarak kutlanan Uluslararası Nevruz Bayramı bu sene farklı bir adreste kutlandı.

Her sene geleneksel olarak Ahal vilayetindeki Nevruz yaylasında kutlanan Milli Bahar Bayramı bu defa Mari vilayetindeki Ak Öy’de büyük coşkuyla kutlandı. Nevruz Bayramı dolayısıyla açık meydanda bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Törenlere, Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, Aşkabat’taki yabancı büyükelçileri, Türk işadamları, bakanlar, yerli ve yabancı basın mensupları katıldı. Kutlamalarda halk oyunları gösterileri sunuldu. Türkmen milli yemekleri ikram edildi. Ayrıca, Türkmenistan’a has milli değerler gösterildi.

Çeşitli etkinliklerin bir arada düzenlendiği Nevruz şenlikleri, büyük ilgi gördü. Gençler kurulan dev salıncaklarda sallandı. Nevruz yemeği olarak bilinen çimlenmiş buğdaydan yapılan "Semene" tatlısı ile çeşitli Türkmen yemekleri pişirildi.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

 Türkmenistan'daki Nevruz kutlamalarına büyük önem veriliyor. Nevruz'da normalde 2 gün olan tatilin bir günün Pazar gününe denk gelmesiyle 3 gün resmi tatil ilan edilen Türkmenistan'da, devlet de kutlamalara ağırlık verdi. Türkmenler, baharın müjdecisi Nevruz'u Milli Bahar Bayramı olarak adlandırıyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, halkının Nevruz bayramını kutlayan Berdimuhamedov, Nevruzun zengin bir kültürel miras olduğunu, birçok örf adetlerin ve geleneklerin bir arada yaşandığı harika bir bayram olduğunu belirtti. Türkmen liderin mesajında ayrıca; ‘Hakları yakınlaştıran bu bayrama uluslararası bir nitelik kazandırıldı. Nevruz Bayramı UNESCO tarafından Dünya mirası listesine dahil edildi. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bayram ilan edildi.’ diye ifadeler yer aldı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar