Türkmenistan’da kabinede kısmı değişim

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov 2016 yılının değerendirildiği, 2017 programının ele alındığı Bakanlar Kurulu Genişletilmiş toplantısını gerçekleştirdi. Türkmen Lideri  Bakanlar Kurulu toplantısında kabinede bir takım değişiklikler yaptı ve yeni atamalar gerçekleştirdi.

İki Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı değişti.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri görevindeki Şamuhammet Durdılıyev, Aşkabat Valisi görevine atandı. 

Türkmenistan Bakanlar Kurulu ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri görevine Mammetniyaz Nurmamedov getirildi. Mammetniyaz Nurmamedov’dan boşalan Kamu Hizmetleri Bakanı görevine ise eski Aşkabat Valisi Muratniyaz Abilov atanmıştır.

Şamuhammet Durdilıyev’den boşalan inşaat, elektrik enerjisinden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı görevine Dadebay Amangeldiyev tayın edildi. Dadebat Amangeldiyev, Temmuz 2013 tarihinden beri Türkmenawtoyolları Devlet  Holdingi Başkanı görevini yürüyordu.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Öte yandan, Balkan vilayet valisi de görevden alındı. Bu göreve, ulaştırma, iletişimden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Satlık Satlıkov atandı. Ulaştırma ve iletişimden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığına, Demiryolu Bakanı Bayram Annameredov atandı.

Ayrıca, petrol gaz sektöründeki çalışmaları hızlandırmak amacıyla devlet bakanı görevi oluşturuldu. Bu göreve, yeni atanan Türkmengaz kurumu başkanı Maksat Babayev atandı.

Diğer taraftan, Türkmen Lider Filistin ve İsrail’e büyükelçi atadı. Türkmenistan’ın Suudi Arabistan nezdindeki Büyükelçisi Orazmuhammet Çariyev aynı zamanda Filistin Büyükelçisi, Türkmenistan’ın İtalya nezdindeki Büyükelçisi Berdimurat Recepov ise aynı zamanda İsrail Büyükelçisi görevine tayın edildi. 

Devlet Başkanı, Bakanlar Kurulu’nda bazı ilçelere de vali ve vali yardımcıları atadı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar