Türkmenistan’da bir modern köyün açılışı daha gerçekleştirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığında ülkede bütün alanlarda ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunun sonucunda köyler şehirler ile yarışmaya başladı. Bütün vilayetlerde yeni ve modern köyler inşa ediliyor. Türkmen köylerinin ve kırsal kesimlerinin bir bütün olarak modernleştirilmesi Türkmenistan devlet politikasının önceliklileri arasında yer almaktadır.

Bu alandaki çalışmaların bir yenisi daha bugün hizmete açıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un katılımıyla Ahal vilayetinin Ak bugday ilçesinde inşa edilen “Bereketli Zaman” köyünün açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni milli geleneklerini yansıtan sanat kompozisyonları ile süslenmiş büyük Türkmen düğünü ‘toyu’ düzenlendi. Kutlamalar Türkmen müziği eşliğinde gerçekleşti.

3 YILDA MODERN KÖY YÜKSELDİ

400 aile için inşa edilen bu köy Aşkabat-Mari otoyolunun güzergahında ve Köpetdag’ın eteğinde inşa edildi. Bu bölgede 3 yıl süren çalışmalar sonucunda modern bir köy yükseldi.

Yeni köyde bir katlı çok sayıda ev inşa edildi. Bunların 140’sı 3 odalı ve 130’şer tane 4 ve 5 odalı tam donanımlı evler dahil olmak üzere birçok yan tesisleri hizmete açıldı.  Sayın Devlet Başkanı bu evleri ziyaret ederek, bir ailenin evinde misafir oldu.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Köyde yerel yönetim binası, 640 öğrenci kapasiteli okul, 160 çocuk kapasiteli çocuk yuvası, klinik, 200 seyirci kapasateli salonu bulunan kültür merkezi, telefon istasyonu, 500 kişilik ‘Toy Mekany’ eğlence salonu ve dükkanlar inşa edilmiştir. Köyde ayrıca yeni bir camii de inşa edilmiştir. Bütün bu tesisler modern ihtiyaçlar göz önüne alınarak planlanmış, inşa edilmiş ve donatılmıştır.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Derneği’ne üye olan firmalar tarafından inşa edilen köydeki pazar ve alışveriş merkezinde yerli üretim mallarının satılması dikkat çekti.

Türkmenistan Devlet Başkanı, ayrıca köyün ormanlık alanına ağaç dikti ve ardından törene katılan davetliler fidanları diktiler. Gelecekte bu bölgede bir park alanı oluşacak.

Türkmenistan’da 2020 yılını kapsayan kırsal kesimi modernleştirme programı kapsamında Lebap, Daşoğuz, Mari ve Balkan vilayetlerinde böyle modern köyler inşa edildi ve hizmete açıldı.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar