Türkmenistan’da Almanya Ekonomi Günü düzenlenecek

1 Aralık 2016 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Almanya Ekonomi Günü etkinlikleri düzenlenecek. İki ülke iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek toplantıya, Almanya’dan 67 dev şirketten 100’ün üzerinde iş adamı katılması beklenmektedir.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve Alman Ekonomisi’nin Orta Asya temsilciliğinin düzenlediği toplantıda, yeni işbirliği olanakları değerlendirilecek. Konuklar Türkmenistan’ın bugünkü ekonomik ve ihracat potansiyeli hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca, Türkmenistan’daki yatırım politikası, üretim sektöründe inovasyon teknolojilerin kurulması yönündeki çalışmalar bahsedilecek.

Bu sene Aşkabat’ta Almanya Ekonomi Günleri etkinliklerinin 6’ncısı düzenlenecek. Şubat 2016’da Frankfurt kentinde Türkmenistan’ın Ekonomi Günleri organizasyonluğu yapıldı. Mayıs 2016’da ise Waldorf kentinde ‘Türkmenistan-Almanya: İnovasyon teknoloji günü’ etkinliği gerçekleştirildi. 

Ağustos 2016 tarihinde Türkmenistan Devlet Başkanı Almanya’yı ziyaret ederek, Federal Şansolyesi Angela Merkel, Almanya’nın önde gelen şirket temsilcileri ile ikili işbirliği ilişkilerini görüşmüştü. Türkmen Liderinin Almanya ziyaretine özel, “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin Almanya özel sayısı yayınlanmış, ziyaret kapsamında geniş bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmişti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Ziyaret kapsamında bir dizi anlaşmalara imza atılırken, Türkmenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği’ne üye şirket temsilcileri alman partnerleri ile 13 anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar