Türkmenistan’da ağaçlandırma kampanyasında yeni dönem

Dünyada bugünler iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için hazırlanan Paris anlaşmasının yürürlüğe girmesi için büyük çaba gösterilirken, Türkmenistan’da bu alanda önemli işlere imza atılıyor.Orta Asya bölgesinde iklim değişikliğine karşı etkin mücadele vermenin gururunu yaşayan Türkmenistan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bu alanda bir dizi uluslararası önerilerde bulundu. Türkmenistan Hükümeti, bir yandan bu uluslararası önerilerin BM kapsamında hayata geçirilmesi için çaba harcarken, diğer tarafdan da ülke çapında iklim değişikliğine karşı mücadele veriyor.

Bu kapsamda her sene toplu ağaçlandırma kampanyası düzenleniyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığında düzenlenen bu kampanya kapsamında her sene ülke genelinde 3 milyon ağaç dikiliyor.

Bu sene ağaçlandırma kampanyası 8 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sayın Devlet Başkanı, bu konuda ilgili kararı imzaladı. Karar doğrultusunda, il ve ilçe valilikleri bu alandaki çalışmaları yürütecek. Şehirlerde, kanal, nehir ve deniz kıyılarında yeni ağaçlar dikilecek.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Ülkede ağaçlandırma kampanyası her sene ilkbahar ve sonbaharda düzenleniyor. Bu kampanyaya her sene Sayın Devlet Başkanı’nın bizzat kendisi de katılıyor.

Türkmenistan’ın milli orman programı dünyada iklim değişikliğine karşı mücadeleye önemli katkı sağlıyor. Türkmenistan bu konuda birçok ülkeye örnek oluyor. 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar