JEMGYÝET

Türkmenistan’da adli etik kuralları kabul edildi

Başkent Aşkabat’ta Türkmenistan yargı mensuplarının 1.konferansı düzenlendi. Yüksek ve Tahkim Mahkemeleri temsilcilerinin yanı sıra her seviyedeki şehir ve bölge mahkemelerinin vekillerinin katıldığı konferansta, yargı alanındaki çalışmalar değerlendirildi.

Konferansta yapılan sunumlarda, ülkede uygulanan yasal reformdaki çalışmaları ve ülkenin yargı organlarının günümüz koşullarına uygun olarak iyileştirilmesi yönündeki faaliyetler hakkında bilgi verildi. Sunumlarda 2017-2021 döneminde Türkmenistan yargı sisteminin geliştirilmesi için Devlet programının uygulanması bağlamındaki çalışmalar değerlendirildi.  önlemlerin önemini vurguladı. Adalet şeffaflığının, kararların tarafsız ve bağımsız yargılanmasının sağlanması için yapılan pratik adımlar anlatıldı.

Aynı zamanda yargı mensuplarının profesyonelliği ve hükük kültürüne büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda, konferans katılımcıları tarafından “Türkmenistan Mahkeme Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun” hükümlerine uygun olarak geliştirilen “Adli Etik Kuralları” taslağı sunuldu. Delegeler tarafından bu adli etik kuralları tasarısı onaylandı ve oybirliğiyle kabul eidldi.

Konferansta ayrıca, hakimlerin olağan ve olağandışı konferanslarının yapılması, toplanması, yetkileri dahilinde karar alma usullerini tanımlayan bir yönetmelik de kabul edildi.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler