Türkmenistan’da AB ve İrlanda Büyükelçileri Göreve Başladı

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın talimatıyla Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, İrlanda Büyükelçisi Adrian Makkaid’den güven mektubunu kabul etti. Diplomat, Türkmenistan’ın iç ve dış siyaseti hakkında bilgilendirildi. Ülkedeki sosyo-ekonomik kalkınma programı hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, ülkeler arasındaki parlamento arası ilişkiler tesis edilmesi teklif edildi. Büyükelçi, ülkesindeki iş dünyasının Türkmenistan ile bilgisayar teknolojisi, ilaç sanayi, yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında işbirliğine sıcak baktığını kaydetti.

Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramı günü büyükelçi olarak göreve başlamasından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden İrlandalı diplomat, ülkeler arasındaki diyaloğun pekişmesi için yoğun çaba göstereceğini belirtti.

Öte yandan, Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva aynı gün Avrupa Birliği’nin Aşkabat’taki ofisine atanan yeni büyükelçi Cristian Berger’den de güven mektubunu kabul etti.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Görüşmede, Türkmenistan ile Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirildi. Taraflar bugüne kadar hayata geçirilen onlarca ortak projeler hakkında sohbet etti.

AB Büyükelçisine Türkmenistan’ın iç ve dış politikası, sosyo-ekonomik kalkınma programı ve aynı zamanda hukuk alanındaki köklü reformlar hakkında bilgi verildi. Bu sene Eylül ayında Türkmenistan Anayasası’nın yenilenen taslağının kabul edildiği bilgilendirildi.

AB Büyükelçi Berger, Türkmenistan ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki karşılıklı çıkara dayalı işbirliğini geliştirmek için çaba göstereceğini kaydetti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar