Türkmenistan’da 3 milyon fidan dikilecek

 Türkmenistan’da bahar mevsimi ağaç dikme kampanyası başlatıldı. 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplu ağaç dikme organizasyonluğuna, Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov da katıldı. 18 Mart günü ülke genelinde 416 bin ağaç dikildi.

Türkmenistan’da yeşillendirme kampanyası ülke siyasetinde önem yer edinmiştir. Her sene bahar ve güz döneminde toplu ağaç dikme kampanyası düzenleniyor.

Bu defaki bahar ağaç dikme törenine; Belarus Millet Meclisi Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç da katıldı. Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, askeri yetkililer, yabancı misyon şefleri, basın mensupları ve yabancı misafirler katıldı.

Türkmen Lider, ilk önce ağaç dikti. Daha sonra törene katılan büyükelçiler ve diğer yetkililer kendileri için ayrılan bölümde ağaçlarını diktiler. Devlet Başkanı, yabancı büyükelçilere yaptığı konuşmasında, Nevruz bayramının öneminden bahsetti. Uluslararası statü kazanan Nevruz’un birleştirici bir güç olduğunu kaydetti. Türkmen Lider, Nevruz’un UNESCO Somut Olmayan Kültür Miras’ının listesine dahil edildiğini ve bu bayram öncesinde ağaç dikme kampanyası yapıldığını söyledi.

Devlet Başkanı ayrıca, Belaruslu konuğu Mihail Myasnikoviç’e Türkmenistan’da dev gübre fabrikasının inşa edilmesi dolayısıyla teşekkür etti. Bu proje, Belarus ile ortaklaşa hayata geçirildi. Türkmen Lider, Türkmenistan’ı sanayileştirme programı kapsamında inşa edilen bu projenin sadece Türkmenistan’a değil, aynı zamanda bölgedeki komşu ülkelere de fayda sağlayacağını söyledi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Devlet Başkanı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya selamını ileterek, herkesi bu projenin açılış törenine davet etti.

Aynı gün Aşkabat’ta 75 hektar alana 30 bin çeşitli ağaç dikildi. Şehrin bütün çevresi yem yeşil oldu. Her sene yapılan ağaçlandırma kampanyası sonucunda ağaçları boy aldı ve ülkenin iklimine önemli katkı sağlamaktadır.

Ağaçlandırma kampanyasından sonra Türkmen milli yemeklerinin tadına bakıldı. Türkmen mutfağının leziz yemekleri yabancılara sunuldu.

Bu sene boyunca ülke genelinde 3 milyon fidan dikilmesi bekleniyor. Bahar ve güz dönemindeki ağaçlandırma kampanyası döneminde bütün vilayetlerde yeni fidanlar dikilecek ve ayrıca daha önce toprakla buluşan fidanlara bakım yapıldı.

Türkmenistan’da 1998 yılından bu yana ağaçlandırma kampanyası yapılmaktadır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar