Türkmenistan’da 26 Afgan öğrencisine bedava üniversite eğitimi

Türkmenistan Hükümeti, 26 Afganistan öğrencisine ülke genelinde 4 yüksek eğitim kurumlarında bedava eğitim alma imkanı sağlıyor. Her sene Türkmenistan’daki üniversitelere Afgan öğrencileri için ayrı bir kontenjan veriliyor.

Türkmen yönetimi, kardeş ve komşusu olduğu Afganistan’ın sosyo-ekonomik açıdan kalkınması için ihtiyaç duyduğu kalifiyeli eleman yetişdirme konusunda yardımlarını esirgemiyor. Bu nedenle, 2016-2017 eğitim dönemi itibariyle ülkedeki 4 eğitim kurumunda; Türkmen Devlet Pedagoji Enstitüsü, Türkmen Tarım Enstitüsü, Türkmenistan Devlet Enerji Enstitüsü ve Uluslararası Petrol ve Gaz Üniversitesi’ne ücretsiz olarak Afgan öğrencileri kabul edildi. 

Afgan öğrencileri, üniversite eğitimine başlamadan önce Türkmen Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde dil eğitimi almaktadır. Daha sonra eğitim alacağı kuruma gönderilmektedir.

Türkmenistan Devlet Enerji Enstitüsü’nde bu sene itibariyle 10 Afgan öğrencisi eğitim hayatına ‘merhaba’ dedi. Halihazırda, bu eğitim kurumunda 44 Afgan öğrencisi eğitim almaktadır. 2004 yılından beri bu yüksek eğitim kurumuna Afgan öğrencisi kontenjan verilmektedir. O tarihden bu yana 48 Afgan öğrencisi mezun olarak, ülkesinde enerji sektöründe çalışmakatdır.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

10 Afgan öğrencisi Uluslararası Petrol ve Gaz Üniversitesi’nde eğitime başladı. Öğrenciler, petrol ve doğal gaz ile enerji ve mühendislik tesisleri bölümlerinde yüksek eğitime tabi tutulmaktadır. Afganistanlı öğrencilerin daha verimli eğitim almaları için İngilizce, fizik, matematik, kimya ve bilgisayar alanlarında ek dersler veriliyor.

Türkmenistan Devlet Pedagoji Enstitüsü’ne ise dil kursu için 30 Afgan öğrencisi alındı. Dil kurslarını tamamlayan öğrenciler daha sonra eğitimlerini kendi seçtikleri alanlarda devam ettirecek.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar