Türkmenistan’da 2016 Yılı Değerlendirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar ve Devlet Güvenlik Kurulu’nun ortak toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca, vilayet ve Aşkabat şehir valisi de davet edildi.

Toplantıda, Devlet Başkanı 2016 yılını değerlendirdi. Türkmen Lider, küresel ekonominin ciddi kriz yaşadığını kaydederek, Uluslararası Para Fonu’nun bilgilerine göre, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin dış etkenler yüzünden büyüme oranlarının düştüğünü belirtti. Türkmenistan’da öncesinden ve zamanında alınan tedbirler sonucunda yaşam seviyesinin azalmasına imkân verilmediğini söyleyen Devlet Başkanı, Uluslararası Para Fonu’nun uzmanlarının da olumlu not verdiğini kaydetti.

Türkmen lider, ülke halkının sosyal yardımlardan istifade ettiklerini, doğalgazı ve elektrik enerjisini bedava kullandığını kaydederek, kamu hizmetleri için de çok düşük düzeyde para alındığını ifade etti. Devlet Başkanı, memur ve emekli maaşlarını, öğrenci ve yardım burslarını yine yüzde 10 oranında arttıracaklarını söyledi.

Toplam değeri 5 milyar dolarlık 202 tesis açıldı

Türkmen Lider, bu sene  Türkmenistan’da toplam değeri 5 miyar dolardan fazla olan 202 tesisin açılışının gerçekleştirildiğini söyledi. Bu tesislerin arasında, Aşkabat Uluslararası Havalimanı, Asya Demir Yol Halkasının 1.aşaması, Lebap eyaletinde elektrik santralı, Oğuzhan Mühendislik Teknoloji üniversitesi, toplam alanı 1,7 milyon metrekare konut, çok sayıda okul ve kreş, sağlık evi, Avaza’da çok sayıda turizm tesisi bulunmaktadır.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

2016 yılında Türkmenistan devlet başkanı düzeyinde 8 yurtdışı ziyaretin gerçekleştiğini söyleyen Türkmen lider, bu süre zarfında 10 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının Türkmenistan’ı ziyaret ettiğini söyledi. Bunun yanı sıra çok sayı ülkeden gelen resmi heyetler, işadamları ve şirket temsilcileri ile görüşmeler yapıldı.

2016 yılında Türkmenistan 5.kez BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildiği belirten Devlet Başkanı, Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı sonucunda Aşkabat Deklarasyonu’n kabul edildiğini, Türkmenistan’ın 2017 yılı için Enerji Şartı Konferansı’nın başkanlığına seçildiğini ifade etti.

2016 yılının bütün ülkeler için olumsuzluk etkiler bırakmasına rağmen, Türkmenistan ekonomisinin yüzde 6,2 oranında büyüme oranında kalacağını söyleyen Türkmen Lider, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini üst düzeyde organize edileceği gerektiğinin altını çizdi.

Devlet Başkanı, 2017 yılında ilk defa dev uluslararası spor organizasyonluğuna ev sahipliği yapacaklarını kaydederek, 5.Asya Oyunları dolayısıyla 2017 yılını Sağlık ve Mutluluk yılı olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Türkmen Lider ayrıca, Devlet Göç Kurumu’na Türkmenistan’ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün Kamu Anahtarı Rehberi’ne dahil edilmesi konusunda çalışma yapmasına yönelik bir kararname imzaladı.

Toplantıda, Yılbaşı gecesinde devlet kurumlarında yapılacak nöbet mesaisi, kamu hizmetlerinin sağlanması yönünde bir dizi talimatlarda bulunuldu.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar