Türkmenistan, Özbekistan’dan gübre ve tarım makinesi satın alacak

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev, 6-7 Mart tarihlerinde Türkmenistan’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir dizi açılışlara ve dostluk konseri ile zenginleşen ziyaret kapsamında ülkeler arasındaki ilişkiler stratejik boyuta taşındı. Birçok alanda işbirliği anlaşmasına imza atılırken, Türkmenistan’ın Özbekistan’dan gübre ve tarım makinelerini satın almasına yönelik de sözleşmeler imzalandı.

Türkkmenistan Devlet Başkanı’nın Kararıyla Türkmenistan Demiryol Bakanlığı, Özbekistan’ın Andican mekanik fabrikası ile 100 vagonu çimento taşıyabilecek kapasitedeki vagonlar haline getirilmesi konusunda sözleşme imzaladı.

Bunun yanı sıra Türkmenkimya devlet kurumu, Özbekistan’ın Uzsanoateksport şirketi ile içeriğinde yüzde 24 oranında fosfor olan 30 bin ton suprefos gübresini satın almak için anlaşmaya vardı.  

Ayrıca, Türkmenistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, yine Özbekistan’ın Uzsanoateksport şirketi ile tarım makineleri ve ekipmanlarının satın alımı için sözleşme imzaladı.

Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Öte yandan, Özbekistan Devlet Başkanı’nın ziyareti öncesinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Özbekistan’ın Uzagrotehsanoatholding tarım makinlerini üreten şirketinin teknik servis merkezi açıldı.

Törene katılan Özbekistan Ticaret, Dış Ekonomik İlişkiler ve Yatırım Bakanı Elyor Ganiyev, teknik merkezin açılmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılmasına imkan sağladığını söyledi.

Özbek tarafı Aşkabat’ta dev ticaret ve servis merkezi açmayı ve akabinde ülkenin bütün vilayetlerinde şubelerini açmayı planlıyor. Bu da, gelecekte Türkmenistan’da Özbek tarım makinlerinin üretilmesine imkan sağlayacak. 

Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki ekonomik işbirliği kapsamında son 10 yıl içerisinde 43 milyon dolar değerinde tarim makineleri satın alındı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar