Türkmenistan Yaşlılar Konseyi Anayasa Değişikliğine Onay Verdi

Türkmenistan’da iki yılı aşkın bir süre zarfında yapılan ummalı çalışmalar sonrasında ülke Anayasası’nın yeni tasarısı hazırlandı. Uluslararası normlara uygun bir biçimde hazırlanan Yeni Anayasa, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un Başkanlığı’nda toplanan Yaşlılar / Yaşulular Maslahatı / Konseyi’ tarafından da onay aldı.

Türkmenistan’da her sene düzenlenen ve gelenekselleşen Yaşlılar Konseyi, bu defa başkent Aşkabat’taki Ruhiyet Sarayı’nda gerçekleştirildi. Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığını yaptığı toplantıya, hükümet üyeleri, milletvekilleri, Türkmenistan’ın yurtdışındaki büyükelçileri, yabancı misyon şefleri, uluslararası örgüt temsilcileri ve çok sayıda Türkmen vatandaşı davet edildi.

Yaşlılar Konseyi’nin ana gündemini yeniden hazırlanan Anayasa’nın kabulü oluşturdu. Konsey kapsamında Türkmenistan Meclisi’nin oturumu gerçekleştirildi ve milletvekillerinin oybirliğiyle yeni Anayasa kabul edildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un imzalaması ile Anayasa kabul edilmiş oldu.

ANAYASA HALK TARAFINDAN HAZIRLANDI

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Yaşlılar Konseyi’nde yaptığı konuşmasında, 2 yıl önce başlatılan anayasal reformlar kapsamında yeni Anayasa tasarısının hazırlığına başlandığını söyledi.  Anayasa taslağı Türkmen medyasında yayınlandı ve geniş kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu süre zarfında halk tarafından gelen bütün tekliflerin detaylı bir biçimde değerlendirildiğini söyleyen Sayın Devlet Başkanı yeni Anayasa’nın halk tarafından hazırlandığını ifade etti. Yurtdışından çok sayıda hukuk uzmanlarının davet edildiğini ve onlara Anayasa tasarısının tanıştırıldığını söyleyen Devlet Başkanı, Anayasa’ya 28 madde eklendiğini, 107 maddede değişikliklerin yapıldığını belirtti.

Türkmenistan’ın Tarafsızlık statüsünün ayrı bir madde olarak Anayasa’ya eklendiğini söyleyen Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Alman Cemiyeti (GIZ) gibi uluslararası kuruluşlar ile sıkı bir işbirliği yaparak, bundan sonra Türkmenistan’ın kalkınmasına öncülük edecek Anayasa’nın hazırlandığını ifade etti.

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

DEVLET BAŞKANLIÄžI SEÇİMLERİ 2017’DE YAPILACAK

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2017 yılında da önemli gelişmelerin yaşanacağına dikkat çekerek, önümüzdeki sene devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurdu. İlk defa bu seçimlere 3 siyasi partinin, Demokrat Partisi yanı sıra Sanayiciler ve Girşimciler Partisi’nin ve Tarım Partisi’nin kendi adayları ile katılabileceğini belirtti.

Sayın Devlet Başkanı, eğitimli, önemli tecrübeye sahip Türkmen vatandaşlarının aday olabileceğini belirterek, seçimlerinin çok adaylı olmasını istediğini kaydetti.

 

TÜRKMENİSTAN EKONOMİSİ HIZLI BÜYÜYOR

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 1 saatı aşkın devam eden konuşmasında ülkedeki ekonomik reformlara da değindi. 1991 yılında bağımsızlığını kazanarak, kendi ayağının üstünde durmaya başlayan Türkmenistan’da bu sene kutlayacağı bağımsızlığının 25.yıldönümüne kadar 144 milyar dolar bir yatırım gerçekleştirildiğini ifade eden Sayın Devlet Başkanı, bu süre zarfında 544 tesisin inşa edildiğini ve bunun büyük bir çoğunluğunu üretim amaçlı tesislerin oluşturduğunu ifade etti.

Sayın Devlet Başkanı 25 yıllık dönemde Türkmenistan’ın dünyanın 100’ü aşkın ülkesi ile ticaret yaptığını, artık ithal eden ülke olmaktan çıkarak, yurtdışına ürün ihraç eden ülkelerin arasına katıldıklarını ifade etti. Özel sektörün enerji sektörü hariç Türkmen ekonomisindeki payının yüzde 68 oranına ulaştığını ifade eden Sayın Devlet Başkanı, ülke genelinde 25 bin özel şirketin bulunduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun üretim yaptığını belirtti.

Yaşlılar Konseyi’nde Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a Bağımsızlığın 25. yıldönümü özel madalyası takdim edildi.  Sayın Devlet Başkanı ayrıca, Türkmen vatandaşlarına ödüller verdi.

Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un kararıyla 2017 yılında Yaşlılar Konseyi’nin Ahal vilayetinde yapılması kararlaştırıldı.

Atavatan Türkmenistan Habe Ajansı  – Kaynak verilmeden yayınlanamaz

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar