Türkmenistan ve Belarus Devlet Başkanları bir araya geldi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Aşkabat’ta görüşme yaptılar. Oğuzhan Köşkünde gerçekleşen görüşmeyi Atavatan Türkmenistan dergisi de takip etti. Yarınki açılış öncesi gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alındı, gelecek perspektifleri değerlendirildi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’yu Oğuzhan Köşkünün kapısında Türkmen Lideri karşıladı. İki ülkenin marşının okunmasından sonra Devlet Başkanları baş başa görüşme gerçekleştirdiler. Türkmen Lideri, Belarus meslektaşının bu ziyaretinin sembolik anlamının olduğunu, bu ziyaret kapsamında Belarus şirketi ile ortaklaşa inşa edilen Garlık Maden tesisinin açılışının yapılacağını belirtti. Türkmen Lideri, Belarus çok sayıda Türkmen öğrencisinin eğitim aldığını vurguladı. Daha sonra, Türkmenistan ve Belarus Devlet Başkanlarının katılımıyla heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşme sonunda, iki Liderin de hazır bulunduğu ortamda Türkmenistan ve Belarus arasında anlaşma ve protokollere imza atma töreni gerçekleştirdi. Türkmen ve Belarus Devlet Başkanları yerli ve yabancı basının katımlıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Belarus Devlet Başkanının ziyareti kapsamında, Belarus Türkmenistan Büyükelçilik yeni binasının da açılması beklenmektedir. Türkmen –Belarus diplomatik ilişkileri Ocak 1993 yılında başlamıştır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar