PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistan Vatandaşlığının Doğumla KazanılmasıI

Türkmenistan vatandaşlığına ilişkin 3 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkmenistan’ın vatandaşlığı hakkında Kanunun” 10. Maddesine göre Türkmenistan’ın vatandaşlığını kazanmak için birkaç esas sayılmış ve bu esasların birisi de doğumla vatandaşlık kazanmaktır.

Kanunun 11. Maddesi ise, doğumla vatandaşlığı kazanma hususunu açıklığa kavuşturmaktadır.

Doğumla vatandaşlık kazanmak:

  • Çocuğun anne-babası Türkmenistan vatandaşı ise, çocuğun nerede doğduğuna bakılmaksızın Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri vatansız veya gaip olarak kabul ediliyor ise ya da bulunduğu yer bilinmiyor ise, çocuğun doğduğu yere bakılmaksızın Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne- babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk doğulduğu sırada anne-babanın her ikisi veya biri Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet ediyor ise, çocuğun nerede doğduğuna bakılmaksızın Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk doğulduğu sırada anne-babanın her ikisi de Türkmenistan sınırları dışında daimi ikamet ediyor ise ve çocuk Türkmenistan’ın sınırları dışında doğduysa, anne-babanın ortak dilekçesi ile çocuk Türkmenistan vatandaşlığına kabul edilecektir. (eğer anne-baba bu şekilde dilekçe vermediği durumda, çocuk vatansız kalacaksa, çocuk Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir)
  • Anne-babası Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet eden vatansız ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babası Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet eden yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa ve anne-babasının vatandaşı olduğu ülke çocuğa vatandaşlık vermiyor ise, çocuk Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babası bulunduğu yer ve vatandaşlığı tespit edilemeyen kişi ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.

Kanun doğumla vatandaşlığı kazanmak ile ilgili bazı hususları da ayrıca belirtmiştir:

  • Çocuğun babası Türkmenistan vatandaşı ise, annesi ise vatansız ise, çocuk nerede doğduğuna bakılmaksızın Türkmenistan’ın vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babası tespit edilemeyen Türkmenistan’ın sınırlarında bulunan çocuk Türkmenistan’da doğulan ve Türkmenistan’ın vatandaşı kabul edilecektir. Bu durumda ileri de anne-babadan biri, vasisi ortaya çıkarsa, işbu kanun hükümlerine uygun olarak çocuğun vatandaşlığı değiştirilebilir.

 

Not :  www.turkmenlawyer.com tarafından hazırlanan analizimiz devamını yayınlanmaya devam edeceğiz.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

«PETRONAS Çarigali» kompaniýasy işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

«Türkmenpoçta» Türkmenistanyň ähli ýerlerine pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

«Petronas»: ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Maşgala kadalary boýunça kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar giriziler

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar: